“มข.”จับมือ “MEGA” สถาบันดังออสเตรเลียมุ่งโกอินเตอร์
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2562

      

 

         รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับMacquarie Education Group Australia (MEGA) เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษาทั้งกิจกรรมนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของทั้งสององค์กรโดยใช้ศักยภาพด้านบุคลากรและเครื่องมือร่วมกันพัฒนาด้านวิชาการการ เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากร โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองสถาบันได้ร่วมมือกันมาระยะหนึ่งแล้ว สำหรับออสเตรเลียถือว่ามีมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับโลกเป็นที่ยอมรับและมีคนไทยไปศึกษาที่นั่นจำนวนมาก โดยMacquarie Education Group Australiaเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นอีกมิติหนึ่งที่จะทำให้ม.ขอนแก่นก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ

 

          รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.กล่าวว่า การร่วมมือกับMacquarie Education Group Australia (MEGA) ประเทศออสเตรเลีย สถาบันที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในด้านเปิดสอนภาษาอังกฤษ (English Course) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพที่มุ่งเน้นในด้านนวัตกรรม รวมทั้งการติดต่อโปรแกรมฝึกงานต่างๆในประเทศออสเตรเลีย จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ม.ขอนแก่น ได้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาบนเส้นทางวิชาชีพด้านบริหารธุรกิจ และด้านบัญชี เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีไปฝึกงาน หรือการศึกษาต่อต่างประเทศ รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะ ได้เพิ่มขีดความสามารถมีศักยภาพด้านภาษาเพื่อรองรับการเจริญเติบโตขององค์กร

ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
159 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์