นิเทศฯ”มรภ.สงขลา”คว้ารองแชมป์ผลิตสื่อสร้างสรรค์ระดับประเทศ “หยุดความรุนแรงในบ้าน”
  ข่าวทั้งหมด
11 กรกฎาคม 2562

      

 

          ดร.ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ทีม P.S.N. จาก มรภ.สงขลา ซึ่งประกอบด้วย นายพลกฤษณ์ ยาชะรัด นายพิพัฒน์พงศ์ วรรณจันทร์ และ นางสาวนดา ศิริวัฒน์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ประเภทการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน จากผลงานผลิตสื่อสร้างสรรค์ “หยุดใช้ความรุนแรงในครอบครัว” รับโล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ในโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน จัดโดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

          ทั้งนี้ การประกาศผลรางวัลสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวช ในประเภทต่างๆ ได้แก่ การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน และรางวัล Popular Vote จำนวน 7 รางวัล

ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
143 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์