แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
26 มิถุนายน 2562

      

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่าง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
252 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .docx 1.ปก 2562.docx   
  .pdf 1.ปก 2562.pdf   
  .docx 2.คำนำ 2562.docx   
  .pdf 2.คำนำ 2562.pdf   
  .doc 3.สารบัญ 2562.doc   
  .pdf 3.สารบัญ 2562.pdf   
  .doc 4.ส่วนที่ 1 2562.doc   
  .pdf 4.ส่วนที่ 1 2562.pdf   
  .doc 5.ส่วนที่ 2_2562.doc   
  .pdf 5.ส่วนที่ 2_2562.pdf   
  .docx 6.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 1_2562.docx   
  .pdf 6.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 1_2562.pdf   
  .docx 7.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 2_2562.docx   
  .pdf 7.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 2_2562.pdf   
  .docx 8.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 3_2562.docx   
  .pdf 8.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 3_2562.pdf   
  .docx 9.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 4_2562.docx   
  .pdf 9.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 4_2562.pdf   
  .docx 10.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 5_2562.docx   
  .pdf 10.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 5_2562.pdf   
  .docx 11.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 6_2562.docx   
  .pdf 11.ส่วนที่ 3 ยุทธ์ที่ 6_2562.pdf   
  .doc 12.ภาคผนวก_2562.doc   
  .pdf 12.ภาคผนวก_2562.pdf   
  .png 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 1-3.png   
  .png 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 2-3.png   
  .png 13 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน 3-3.png   
  .jpg 14.1 ขออนุมัติแผน 2562 1_5.jpg   
  .jpg 14.1 ขออนุมัติแผน 2562 2_5.jpg   
  .jpg 14.1 ขออนุมัติแผน 2562 3_5.jpg   
  .pdf 14.2 โครงการความเสี่ยง สนย_2562.pdf   
  .docx 15.รายชื่อผู้แทนหน่วยงาน_2562.docx   
  .pdf 15.รายชื่อผู้แทนหน่วยงาน_2562.pdf   
  .docx 16.รายละเอียด คก เสี่ยงของหน่วยงาน_2562.docx   
  .pdf 16.รายละเอียด คก เสี่ยงของหน่วยงาน_2562.pdf   
  .docx 17.คณะผู้จัดทำ_2562.docx   
  .pdf 17.คณะผู้จัดทำ_2562.pdf   
  .jpg 18 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 2562 1_2.jpg   
  .jpg 18 อนุมัติแผนบริหารความเสี่ยง 2562 2_2.jpg   
 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์