กยศ.แจ้งข่าวดี มีเงินให้กู้เรียนเพียบ แต่ต้องมีวินัยชำระหนี้ คิดเบี้ยวฟ้องยึดทรัพย์
  ข่าวทั้งหมด
17 มิถุนายน 2562

      

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2539-61 กยศ.ให้นักเรียน นักศึกษาได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว 5,605,192 คน ให้กู้ยืมกว่า 6 แสนล้านบาท มีผู้กู้อยู่ระหว่างชำระหนี้ 3,569,236 คน ชำระปกติ 40 % ผิดชำระหนี้ ร้อยละ 60 อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 976,715 ราย ชำระหนี้เสร็จสิ้น 1,003,223 ราย ถูกดำเนินคดีแล้วราวๆ 1 ล้านคนและเสียชีวิต ทุพพลภาพกว่า 56,019 ราย

กรณีลูกหนี้กยศ.เรียกร้องให้คณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณายกเลิกเบี้ยปรับและออกหลักเกณฑ์คำนวณเงินต้นและยอดหนี้ต้องชำระตามความสมัครใจ ตามความสามารถที่แต่ละรายจะผ่อนชำระได้จริง รวมถึงขอให้ชะลอบังคับคดี หรือขายทรัพย์ทอดตลาดลูกหนี้ทุกราย ส่วนลูกหนี้ที่เคยจ่ายค่าเบี้ยปรับไปแล้วขอให้นำเบี้ยปรับดังกล่าวไปหักลดยอดหนี้ที่เป็นส่วนเงินต้น จะมีการหารือแนวทางที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งกยศ.มีกองทุนสำรองจำนวนมาก แต่ผู้กู้ต้องมีวินัยชำระหนี้ตามเงื่อนไข เพื่อให้โอกาสน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วย

ทั้งนี้น้องๆนักเรียน นักศึกษา ใน กลุ่มรวมพลคนขอปลดเบี้ยปรับ จาก กยศ. หลายจังหวัดสะท้อนความคิดเห็นว่าทุกคนต้องการจะชำระหนี้ไม่อยากผิดนัดผ่อนชำระหนี้ หรือปฏิเสธการชำระหนี้แต่อย่างใด อาจจะมีเหตุผล สาเหตุต่างๆ เช่น บางคนตกงาน มีสมาชิกในครอบครัวหรือตนเองป่วยด้วยโรคที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงประสบปัญหาสภาวะทางการเงิน เป็นต้น

สำหรับปีการศึกษา 2562 นี้ กยศ.แจ้งว่า สถานศึกษาสามารถบันทึกกรอบวงเงินผ่านระบบให้ผู้กู้ยืมที่มีคุณสมบัติได้ทันที แต่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กยศ.กำหนด และตามที่ต้นสังกัดอนุญาตให้เรียกเก็บได้โดยไม่ต้องรอการจัดสรรวงเงิน สามารถจัดทำสัญญาและยืนยันข้อมูลแบบลงทะเบียนเรียนและจัดส่งเอกสารให้ธนาคารได้ ตั้งแต่ 10 มิ.ย.62 เป็นต้นไป

จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่สามารถดำเนินการในขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนค่าเล่าเรียนฯ ในส่วนของการกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้นักเรียนและนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม) และกลุ่มใหม่ที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ (กรอ.เดิม) 10 สาขา เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่, การบินและโลจิสติกส์, อุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจร

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินในระดับปริญญาตรี เมื่อสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้น 30 % ในระดับอาชีวศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษา ในสาขาวิชาที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ต่อปี และได้ส่วนลดเงินต้นร้อยละ 50

อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบรายละเอียดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ ของงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สถานศึกษาต่างๆ มีการขยายเวลา ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกู้แต่ส่งเอกสารไม่ทัน อาทิ ม.แม่โจ้ ให้โอกาสส่งได้อีกครั้ง ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562เวลา 8:30 – 12:00 น. และ 13:00-16:30 ณ ห้องงานกองทุนฯ อาคารอำนวย ยศสุข เป็นต้น และการตรวจสอบวันปลดล็อก ขั้นตอนตรวจสอบแบบลงทะเบียน ภาคเรียนที่1/2562 ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตรวจสอบได้ที่กยศ./สถานศึกษาที่เรียน

ที่มา https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1029091แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
267 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์