ลูกหนี้ กยศ. รวมพลขอไม่จ่ายเบี้ยปรับ
  ข่าวทั้งหมด
17 มิถุนายน 2562

       ลูกหนี้กยศ.รวมพลขอเจรจา กรรมการกยศ. ขอให้ยกเลิกเบี้ยปรับ เพราะบางคนเบี้ยปรับแพงกว่าเงินต้น เตรียมยื่นร้องเรียนหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำ 1,000 ฉบับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มลูกหนี้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกยศ. ได้รวมตัวกันในนามกลุ่ม "รวมพลคน ปลดเบี้ยปรับ" ขอเจรจายกเลิกเบี้ยปรับไม่เป็นธรรมกับผู้จัดการกองทุนกยศ. 

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ โดยตัวแทนกลุ่มรวมพลคน ปลดเบี้ยปรับบอกว่า เป็นลูกหนี้กองทุนกยศ.ที่ไม่สามารถจะชำระหนี้ได้ตามกำหนดเพราะมาจากสาเหตุจำเป็นทำให้ต้องผิดนัดและถูกคิดค่าเบี้ยปรับตามสัญญาซึ่งมียอดเบี้ยปรับสูงเกินกว่าเงินต้นที่ค้างชำระ ทำให้กลายเป็นภาระหนี้จำนวนมาก และได้รับความเดือดร้อนถูกดำเนินคดี 

ซึ่งลูกหนี้แต่ละรายได้ติดต่อกองทุนเพื่อขอผ่อนผันขอลด ขอยกเลิกเบี้ยปรับ และขอผ่อนชำระตามกำลังของตนเอง แต่ได้รับการปฏิเสธ จนกระทั่งคณะกรรมการกองทุนได้ออกประกาศมาตรการชั่วคราวลดหย่อนหนี้ให้แก่ผู้ที่กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้

แต่กฎเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องเป็นการชำระแบบปิดบัญชีในคราวเดียว ซึ่งลูกหนี้ส่วนใหญ่ไม่มีเงินเก็บสะสมที่จะนำมาปิดหนี้ในคราวเดียว วันนี้จึงขอเรียกร้องให้กองทุนกยศ.ยกเลิกเบี้ยปรับทั้งหมด - คำนวณเงินต้นและยอดที่จะชำระใหม่

โดยพิจารณาจากความสมัครใจและกำลังการชำระหนี้ของลูกหนี้ - ลูกหนี้ที่ชำระค่าปรับไปก่อนหน้านี้ ขอให้กองทุนนำเงินไปหักเป็นต้นเงินแทนการนำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระเป็นเบี้ยปรับ - ลูกหนี้รายที่อยู่ในระหว่างบังคับคดีหรือระหว่างการขายทอดตลาดขอให้ชะลอการนั้นไว้เพื่อคำนวณยอดหนี้และกำหนดการชำระใหม่อีกครั้งหนึ่ง - ระหว่างผ่อนชำระตามสัญญาใหม่ลูกหนี้ยินยอมให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีคงที่ตลอดสัญญา หรือคิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกตามความสมัครใจของลูกหนี้ 

ด้านผู้จัดการกองทุนกยศ. บอกว่า หลังจากที่ได้รับข้อเสนอของลูกหนี้กลุ่มนี้แล้วคณะกรรมการกยศ. จะนำไปประมวลเพื่อหาทางช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ หากกยศ.ไม่รับข้อร้องเรียนก็จะดำเนินการส่งข้อเรียกร้องนี้ไปยังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุน อธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการชำระเงินคืนกองทุน รวมถึงพรรคการเมืองที่เคยหาเสียงไว้ด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีหนังสือไปยังผู้เกี่ยวข้องจำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 ฉบับ และหากที่สุดแล้วเรื่องอย่างเงียบก็จะส่งหนังสือถึงกระทรวงยุติธรรม


ที่มา :  http://www.nationtv.tv/main/content/378718707/แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นิภา แย้มวจี
289 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.18  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์