“รร.สงวนหญิง” ตัวแทนไทยไปเวทีโลก “Stockholm Junior Water Prize 2019”
  ข่าวทั้งหมด
11 มิถุนายน 2562

      

 

          วิกฤติการณ์น้ำเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมนุษย์ต้องพึ่งพาน้ำในการดำรงชีวิต ยิ่งโลกก้าวรุดหน้าปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือพัฒนา ก็ยิ่งซับซ้อนกระจายมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำมากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงต้องเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและวิธีการที่จะช่วยรักษาน้ำให้สะอาด ปลอดภัย มีใช้อย่างยั่งยืน โดยใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและรักษาทรัพยากรน้ำให้คนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ด้วย

          Stockholm Water Prize เป็นโครงการใหญ่ระดับโลกเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องของการขาดแคลนน้ำ และกระตุ้น ให้โลกรับรู้ถึงผลร้ายของการใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวัง เป็นเวทีสำหรับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหญ่ที่มีผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำด้วยการบำบัดน้ำ ขณะเดียวกันเพื่อขยายการสร้างความตระหนักมาสู่ระดับเด็กและเยาวชนในระดับโรงเรียน ทำให้เกิดการสร้างสรรค์ รางวัล Junior Water Prize และจัดแข่งขันทุกปีที่ราชอาณาจักรสวีเดน

         ประเทศไทย โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ทำหน้าที่คัดเลือกทีมเยาวชนไปร่วมประกวดด้วยทุกปีผ่านเวทีระดับชาติ “การประกวดนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ Thailand Junior Water Prize 2019” ซึ่งทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปร่วมประกวด Stockholm Junior Water Prize 2019 ระหว่างวันที่ 25-30 ส.ค.นี้ ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน

         จากผลงานนักเรียนที่ส่งเข้าร่วมประกวด Thailand Junior Water Prize 66 ชิ้นงานจากโรงเรียนทุกภาคของประเทศ ซึ่งแต่ละโรงเรียนทีมน้องๆ เยาวชนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการรักษาทรัพยากรน้ำเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นอย่างน่าจับตา เพราะสามารถพัฒนาความรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี สร้างนักเรียนให้เก่ง คิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ

        ปรากฎว่าปีนี้ทีมโรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด Thailand Junior Water Prize 2019 คือทีมโรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี ด้วยผลงานวิจัย “ศึกษายับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลายชนิดรักษ์น้ำแทนการใช้สารเคมีจากทรายอะเบท” จากฝีมือของน.ส.ผลิดา ยงพิศาลภพ “น้องตาล” และน.ส.ศุภาพิชญ์ อ้งพันธุ์ “น้องฟ้า” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีอ.ธัญจิรา ทองมาก เป็นคุณครูที่ปรึกษา ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย

        งานวิจัยชิ้นนี้มุ่งลดสารปนเปื้อนจากการใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงขณะวางไข่บนน้ำ โดยใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชในรูปแบบผงชนิดรักษ์น้ำ โดยศึกษาชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดจากพืชที่มีน้ำมันหอมระเหยเพื่อยับยั้งการทำลายไคตินของเปลือกไข่ยุงลาย

        น.ส.ผลิดา หรือ น้องตาล เผยถึงเหตุผลที่เลือกทำโครงงานนี้ เพราะเห็นว่า มีการทรายอะเบทใช้กันอย่างแพร่หลาย และส่วนมากไม่ได้คำนึงถึงสารตกค้าง หรือสารปนเปื้อนในน้ำ แม้ว่าจากการที่ศึกษามาแล้วพบว่าสารเคมีในทรายอะเบทมีน้อย และส่งผลต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งคนด้วยน้อย แต่ในระยะยาว ไม่มีใครทราบว่าทรายอะเบทจะไปก่อสารพิษหรือผลกระทบในร่างกายของเรามากน้อยแค่ไหน

        ดังนั้น จึงต้องการนำสารสกัดจากธรรมชาติที่มีผลดีทั้งต่อสภาพแวดล้อม และต่อตัวเรา มาพัฒนาและยับยั้งการทำลายไคตินของ เปลือกไข่ยุงลายเพื่อไม่ให้ยุงลายได้ฟักตัวออกมาเป็นตัวอ่อน และสามารถนำไปอนุรักษ์น้ำได้ คือไปลดค่าสารเคมีในน้ำ ทำให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นได้

        ส่วนน.ส.ศุภาพิชญ์ หรือน้องฟ้า เสริมถึงแนวทางต่อยอดผลงานชิ้นนี้ ซึ่งยังอยู่ในรูปแบบของผง ว่าอาจจะใช้ยากไม่สะดวกต่อการใช้งานมากนัก หากนำไปพัฒนาหรือปรับปรุงผลงานดังกล่าว อยากจะทำให้บรรจุภัณฑ์ใช้ได้ง่าย ตอนนี้ที่ในส่วนของความคิดคือ จะพัฒนาเป็นคล้ายถุงบรรจุชา เพราะโดยปกติเวลาเราดื่มชาก็จะนำถุงชา ไปหย่อนในน้ำร้อน เมื่อได้สีชาตามที่ต้องการจึงยกถุงชาขึ้น อาจทำแบบเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์เป็นแพคเกจ สามารถนำไปใส่ในน้ำและเก็บรักษาง่ายอีกด้วย

       นอกจากสามารถยับยั้งไม่ให้มียุงลาย ทำให้คนไม่เป็นโรคไข้เลือดออก ยังมีประโยชน์ด้านการรักษ์น้ำไม่มียาฆ่าแมลงหรือเป็นสารเคมีในน้ำ เพราะแม้ว่าน้ำจะมีมากในโลกของเรา แต่ก็เริ่มเน่าเสียมากขึ้น จึงอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของโครงการนี้ในการช่วยบำบัดน้ำให้ดีขึ้นจากสารเคมีต่างๆ หรือยาฆ่าแมลง เพื่ออนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

       ร่วมส่งกำลังใจให้ทีมเยาวชนไทยแสดงความสามารถบนเวทีประกวด Stockholm Junior Water Prize 2019 ณ กรุงสต็อกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน ได้ในเดือนส.ค.นี้

ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
309 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์