คุรุสภาประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน”
  ข่าวทั้งหมด
10 มิถุนายน 2562

      

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้คัดเลือกผลงานจากการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ในหัวข้อเรื่อง “ครูสร้างฅน” จำนวน 14 เรื่อง และจัดประกวดหนังสั้นในรอบตัดสิน  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท – เอกมัย กรุงเทพมหานคร แล้ว และคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานการประกวดหนังสั้นฯ ได้พิจารณาตัดสินผลงานเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

          รางวัลระดับเหรียญทอง (Gold Medal)  รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “มุทิตา” ของทีม AFTERCLAP STUDIO จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

          รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver Medal)  จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 7,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1) ชื่อผลงาน “คราบนักเรียน” ของทีม ศึกเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม           

2) ชื่อผลงาน “รัมภา” ของทีม กันชนหลุด  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3) ชื่อผลงาน “Message ของครู” ของทีม พี่นัดนะ น้องว่างหรอ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี             

4) ชื่อผลงาน “ครูต่างถิ่น” ของทีม พี่โป๊ะ duction  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

5) ชื่อผลงาน “The way ทางที่เลือก” ของทีม 8 a.m. Production  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

          รางวัลระดับทองแดง (Bronze Medal)  จำนวน 8 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

1) ชื่อผลงาน “FIGHT” ของทีม DOUBLE 1 FILM จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2) ชื่อผลงาน “มากกว่าคำว่า “ครู”” ของทีม หนังสั้นแต่เราไม่สั้นนะ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

3) ชื่อผลงาน “ประพฤตินิยม”  ของทีม ไอติมรวมพลัง  จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4) ชื่อผลงาน “ดินสอของครู” ของทีม ครูน้อยมอหนองอ้อ  จากมหาวิทยาลัยนเรศวร 

5) ชื่อผลงาน “ครูของผม” ของทีม สเปซด้าก่อน  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

6) ชื่อผลงาน “ครูคือผู้ให้ที่ไม่สิ้นสุด”  ของทีม วิศวชิต  จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

7) ชื่อผลงาน “1 Inspiration 1 Dream หนึ่งแรงบันดาลใจ  หนึ่งความฝัน” ของทีม EDU NeungRoiJed  จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร

8) ชื่อผลงาน “คอ รอ อู “ครู”” ของทีม วัยรุ่นทำทีม   จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

          สามารถดูรายละเอียดประกาศผลการการตัดสินการประกวดหนังสั้นฯ ได้ที่เว็บไซต์
คุรุสภา
www.ksp.or.th


ผลการตัดสินการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2562 รอบตัดสิน ในหัวข้อเรื่อง "ครูสร้างฅน" 


ที่มา : คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
397 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์