สป.เตรียมความพร้อมรับมอบนโยบายรองนายกฯ ‘สมคิด’รักษาการ รมว.ศธ.
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤษภาคม 2562

      

(16 พ.ค. 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะเดินทางมามอบนโยบายในวันที่ 22 พ.ค. 2562 โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา,นางอุษณีย์ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ.,นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบาย (สพฐ.) และผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือกับที่ประชุมถึงการเตรียมความพร้อมต้อนรับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่จำเป็นต้องเร่งแก้ไข

 

 

ทั้งนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดเตรียมวีดิทัศน์นำเสนอ 17 ผลงานเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น การคืนครูสู่ห้องเรียน การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร บูรณาการพื้นที่การศึกษาชายแดนใต้ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ห้องเรียนดนตรี/ ห้องเรียนกีฬา เป็นต้นตลอดจนภาพรวมการจัดเตรียมงานด้านต่าง ๆ ขณะนี้เป็นไปอย่างค่อนข้างเรียบร้อย โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 จะมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในสังกัด รวมถึงศึกษาธิการภาคทั้งหมดเข้าร่วมรับมอบนโยบาย

 

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป

กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./กิตติกร แซ่หมู่
1,917 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์