สพฐ.ออกอากาศสดรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “สพฐ. พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562”
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤษภาคม 2562

      

          นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ตอน สพฐ. พร้อมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเทอม ซึ่ง สพฐ. ได้วางมาตรการไว้แล้ว แต่เพื่อให้การขับเคลื่อนงานปีการศึกษา 2562 เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงได้เน้นย้ำทำความเข้าใจเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน

          การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา , การพัฒนางานวิชาการ ปีการศึกษา 2562 , โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย , ห้องเรียนปลายทาง DLTV , การเรียนการสอนทางไกลแบบสื่อสารสองทาง เป็นต้น นอกจากนี้ได้ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน ทั้งเรื่องความปลอดภัย ความพร้อมของห้องเรียน โรงอาหาร สุขาที่สะอาด และเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยที่สุด สพฐ. ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปติดตามทุกเขตพื้นที่ ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ว่ามีความพร้อมหรือไม่ ทั้งในเรื่องความพร้อมการเตรียมการสอนของครู การจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียน เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้รายงานผลการจัดสรรกลับมาให้ สพฐ. ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม นี้ ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายไว้แล้ว สำหรับการร่วมรายการฯ ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากสำนักสำนักอำนวยการ ร่วมตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์ โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
556 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.14  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์