ราชภัฏโคราช รับรางวัลจากองค์กรระดับโลก “Corporate Recognition Award”
  ข่าวทั้งหมด
16 พฤษภาคม 2562

      

 

          กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award รางวัลประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club หรือ NRRU Toastmasters Club ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ดร.อานรรต ใจสำราญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี จากนั้น Mr. Derek Wong (ดีเรค หว่อง) ตำแหน่ง International Director Toastmasters International กล่าวสุนทรพจน์การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธี และให้เกียรติมอบโล่รางวัลแก่มหาวิทยาลัย
          สำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้ Toastmasters International เป็นองค์กรระดับโลก ได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อมอบรางวัล Cooperate Recognition Award ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา เนื่องจาก Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club เป็น 1 ใน 2 ชมรม ที่ได้รับการเสนอชื่อจาก District 97P ซึ่งดูแล Club ใน 5 ประเทศ คือ ไทย ลาว เวียดนาม เมียนมาร์ และกัมพูชา ซึ่งในปีนี้ NRRU Toastmasters Club ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลโดยตรงจาก Toastmasters International Headquarter สหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุน พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง

ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
111 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์