นร.ไทยคว้า 6 เกียรติคุณประกาศฟิสิกส์โอลิมปิกทวีปเอเชีย
  ข่าวทั้งหมด
14 พฤษภาคม 2562

      

 

          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าตามที่ สสวท.ได้คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยจำนวน 8 คน เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 20ระหว่างวันที่ 4 – 13 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองแอดิเลด  เครือรัฐออสเตรเลีย ปรากฏผลว่านักเรียนไทยได้ 6 เกียรติคุณประกาศ ประกอบด้วย
          นายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นายธิติพัทธ์  จันทราพิรัตน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  นายพัสกร  โพธานันท์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  นายภากร  นันทอารี  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายลภัส  เปรมเจริญ โรงเรียนกำเนิดวิทย์  นายสรวิชญ์  อุดมผลชัยเจริญ       โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  พร้อมกันนี้ยังมีนักเรียนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันนี้อีก 2 คนคือ นายจุลจักร จงพิพัฒนากูล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นายณพ เติมตฤษณา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  คณะอาจารย์ประกอบด้วย ดร.วิทยา กาญจนภูษากิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าทีม  ดร.มนต์สิทธิ์ ธนสิทธิโกศล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  รองหัวหน้าทีม ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยหัวหน้าทีม  ผศ.ดร.นิรุต ผุสดี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และ นายกฤษชพล ทิวพุดซา สสวท. ผู้จัดการทีม     

ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง

 

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
220 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.97  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์