“ปลิวลม Exhibition” ไอเดียสุดชิค!ชิ้นเดียวในโลก! นศ.ม.ศรีปทุม
  ข่าวทั้งหมด
14 พฤษภาคม 2562

      

          สาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดนิทรรศการการแสดงผลงาน“ผ้าพันคอ” ภายใต้ Concept “ปลิวลม Exhibition” เวทีนำเสนอความรู้และความสามารถของนักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิกชั้นปีที่2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาการออกแบบภาพพิมพ์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความรู้และทักษะวิชาผ่านไอเดียความคิดสร้างสรรค์ เผยแพร่ความสามารถ เปิดตลาดอาชีพทางศิลปะ สู่การทำงานในอนาคต ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 โซน C อาคาร 11มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2562
          นายนัฐพล กมลธรรม นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก เล่าว่า สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงภายในงานนิทรรศการ “ปลิวลม” ในครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Different Naturel  โดยใช้แนวคิดจากการนำฤดูทั้ง4ฤดูมารวมกันไว้บนผืนผ้า เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่สวยงามในแต่ละฤดูกาลครับ
          นางสาวเพ็ญพิชชา สร้อยมณีแสง นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก เล่าว่า สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงภายในงานครั้งนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากการนำสิ่งต่างๆที่ตัวเองชอบมารวมกันไว้ในผ้าพันคอโดยจะเปรียบเทียบสิ่งที่ตัวเองชอบเหมือนกับความหวาน และตั้งชื่อผลงานว่า Sweety Life ค่ะ
          นายเจษฎา วิชัยกุล  นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงในงานนิทรรศการ “ปลิวลม” ในครั้งนี้  ใช้ชื่อว่า Sweetness โดยได้ Concept จากการนำลายกราฟิกจากลักษณะของการใช้เส้น จุด และรูปทรงเรขาคณิต มาผสมผสานให้เข้ากัน โดยใช้โทนสีสเทลเพื่อสื่อถึงความอ่อนหวานครับ
          นางสาวภัทรอรินทร์ ทิมทอง นักศึกษาสาขาการออบแบบกราฟิก เล่าว่า สำหรับผลงานผ้าพันคอที่ใช้ในการจัดแสดงภายในงาน นิทรรศการ “ปลิวลม” ครั้งนี้ ได้นำแนวคิดมาจากการดำรงชีพของมนุษย์ยุคหิน ซึ่งมีการล่าสัตว์เป็นอาหาร และหาพืช ผัก ผลไม้ เพื่อกินเป็นอาหารในการดำรงชีพ ซึ่งต้องมีการพึ่งพาอาศัยธรรมชาติอย่างเต็มที่ จึงได้ตั้งชื่อผลงานว่า Stone Age ค่ะ
          งานนิทรรศการ ผ้าพันคอ “ปลิวลม” ผลงานกว่า 30 ชิ้นงาน ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากการประมวลความรู้ที่ได้เรียนมาผนวกกับแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก ชั้นปีที่2 (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลก

ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: อมรศักดิ์ ชัยกัลยาสิทธิ์
104 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.15  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์