แถลงข่าวเพศสภาพ
  ข่าวทั้งหมด
28 เมษายน 2562

      

ศธ.ย้ำโรงเรียนเอกชนเลือกรับครูด้วยเหตุผลเพศสภาพไม่ได้

 


นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยกรณีสื่อมวลชนนำเสนอเรื่องของวรวลัญช์ ทวีการ รองมิสทิฟฟานี สาวข้ามเพศ ซึ่งจบการศึกษาจากคณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งไปสมัครเป็นครูตามโรงเรียนเอกชนต่าง ๆ แต่ถูกปฏิเสธ เนื่องด้วยเพศสภาพ ทั้งที่เธอฝันอยากเป็นครูตั้งแต่เด็ก ๆ และเป็นครูสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ ขณะที่มีกฎหมายเรื่องความเท่าเทียมทางเพศตั้งแต่ พ.ศ.2558

โดยในวันที่ 2 พ.ค.นี้ วรวลัญช์จะเดินทางไปยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมภายใต้กลไกการคุ้มครอง คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม


นายชลำ กล่าวว่า ในการบริหารโรงเรียนเอกชน มีเจตนารมณ์ให้โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 39 แห่ง พ.ร.บ. โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 จึงกำหนดให้ผู้อำนวยการโรงเรียน มีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งครู ซึ่งโรงเรียนต้องกำหนดเป็นข้อบังคับ หรือระเบียบของโรงเรียนในการรับสมัครสรรหาครู

กรณีของคุณวรวลัญช์ ทวีการ ในการพิจารณาแต่งตั้งครู โรงเรียนอาจพิจารณาจากจำนวนครูที่เหมาะสม การขาดแคลนครูที่ตรงตามวิชาเอก หรือจากการประเมินหรือสอบแข่งขัน ซึ่งโรงเรียนจะเลือกปฏิบัติเนื่องด้วยเพศสภาพไม่ได้

อย่างไรก็ตามกระทรวงศึกษาธิการจะได้ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดจากโรงเรียนที่คุณวรวลัญช์ ทวีการ ไปสมัคร เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป


"ทางกระทรวงโดยผู้บริหารระดับสูง ยืนยันว่าไม่สนับสนุนให้เกิดการเลือกปฏิบัติในทุกกรณี โดยเฉพาะเรื่องการสมัครสอบคัดเลือกครู แต่ให้พิจารณาตามที่ทางโรงเรียนมีความต้องการที่ตรงกับคุณสมบัติและสอดคล้องกับการส่งเสริมความเสมอภาคเป็นธรรม" นายชลำ กล่าว


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
3,013 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์