ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  ข่าวทั้งหมด
18 เมษายน 2562

      

Download เอกสารที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
2,246 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
 
  .pdf ระเบียบการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561.PDF