เด็กไทยฉายแววเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต
  ข่าวทั้งหมด
28 มีนาคม 2562

      

          ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยปีนี้มีนักเรียนจากทั่วประเทศสมัครสอบทั้งหมด 179,819 คน เป็นนักเรียนในส่วนภูมิภาค 164,338 คน นักเรียนในกรุงเทพฯ 15,481 คน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา สมัครเข้าสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 สอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 สอบแข่งขันระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

          การสอบแข่งขันมี 2 รอบ รอบที่ 1 คัดเลือกไว้วิชาละประมาณ 1,000 คนต่อระดับชั้น นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและสื่อเสริมการเรียน และมีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันรอบที่ 2 สำหรับการสอบแข่งขันรอบที่ 2 คัดเลือกไว้วิชาละประมาณ 100 คนต่อชั้นเพื่อเข้ารับเหรียญรางวัล

          จากการสอบรอบที่ 2 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 รวม 76 สนามสอบซึ่งแบ่งเป็นสนามสอบในส่วนภูมิภาค 75 สนามสอบ และกรุงเทพฯ 1 สนามสอบ สามารถคัดเลือกนักเรียนเข้ารับเหรียญรางวัลได้จำนวน 405 คน เป็นนักเรียนจากส่วนภูมิภาค 255 คน และนักเรียนในกรุงเทพฯ150 คน ทั้งนี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 21 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับเหรียญรางวัลทั้งสองวิชา จำนวน 26 คน

          อย่างไรก็ตามจากผลการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในปีนี้ สังเกตได้ว่ามีนักเรียนเกือบทุกจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการฯ แสดงให้เห็นว่ามีนักเรียนที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กระจายอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ  โดยเฉพาะนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์ต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย ซึ่งพบว่านักเรียนที่เข้าสอบทุกคนแสดงออกให้เห็นถึงคุณสมบัติพื้นฐานการเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างเด่นชัด มีความตั้งใจและอดทนสูงในการทำการทดลอง สังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดลอง บันทึกผลและสรุปผลได้อย่างน่าชม สสวท. หวังว่าโครงการนี้จะมีส่วนในการเพิ่มนักวิทยาศาสตร์ ผู้มีความรู้ความสามารถสูงให้แก่ประเทศไทยได้ในอนาคต


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
838 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30    31        


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.16  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์