นักเรียนห้องเรียนกีฬา สุโขทัยวิทยาคม สอบเข้ามหาลัยผ่านฉลุย ยื่น portfolio ด้านกีฬา ผลการเรียนดี
  ข่าวทั้งหมด
25 มีนาคม 2562

      

          นักเรียนห้องเรียนกีฬา สุโขทัยวิทยาคม สอบเข้ามหาลัยผ่านฉลุย ยื่น portfolio ด้านกีฬา ผลการเรียนดี
          วันนี้ (23 มีนาคม 2562) ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนรุ่นแรกที่ใช้เป็นต้นแบบของโครงการห้องเรียนกีฬา หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับนโยบายจาก ท่านนายกรัฐมนตรี โดยได้เลือกจังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กับสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559

          ผลการดำเนินการพบว่า ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนรุ่นแรกจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งหมด 62 คน นักเรียนได้ที่เรียนเรียบร้อยแล้ว จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48 เปอร์เซ็นต์ และมีนักเรียนรอประกาศผลยื่นรอบที่ 2 ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 นี้อีกจำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถเข้าศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาตรีที่สูงขึ้นต่อไป โดยเด็กหลายคนได้ใช้ความสามารถทางด้านกีฬาไปยื่นแฟ้มสะสมงาน(portfolio) ผ่านระบบ TCAS หรือ Thai University Center Admission System ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย สามารถเข้าในคณะ ที่มีชื่อเสียงอาทิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น นางสาวณัฐดา พรมเสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอู๋ซี ประเทศจีน

          สรุปแล้วการดำเนินการโครงการห้องเรียนกีฬา นอกจากจะตอบโจทย์การผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพ มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง สูงใหญ่พอที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันกีฬาของประเทศไทย ก็ยังได้คุณภาพการศึกษาควบคู่กันไปด้วย

          สำหรับการดำเนินการโครงการห้องเรียนกีฬา ในโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง จากการสอบถาม ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พบว่า ผลการเรียนของนักเรียนห้องเรียนกีฬา เฉลี่ยอยู่ที่ 2.70 และบางคนสูงในระดับ 3.00 จะเห็นได้ว่านอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านกีฬาแล้ว ก็ไม่ได้เป็นภาระให้กับนักเรียนกลุ่มที่มีคุณภาพการเรียนดีอีกด้วย

          นี่คือความสำเร็จของ ของโครงการที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2559 จนถึงปัจจุบัน ทำให้มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จำนวนมาก ในปีการศึกษา 2562 มีนักเรียน โปรแกรมฟุตบอล และวอลเลย์บอล จำนวน 210 คน

          นอกจากนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นทีเพื่อดูความต้องการของโรงเรียน เนื่องจากได้รับนโยบายจากท่านพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบว่า จากที่ได้นำนักเรียนมาพักภายในโรงเรียน โดยได้จัดสร้างหอพักนักเรียนห้องเรียนกีฬา การใช้ไฟฟ้า น้ำประปา ก็มีปริมาณมากขึ้น โรงเรียนต้องการเพิ่มกระแสไฟฟ้า ขยายเขตเพิ่มขึ้น ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะดำเนินการพิจารณาจัดสรร ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป


ที่มา : ฤทัยกัญญา​ ชูทอง ปชส.สพม.38
ศตายุ​ วาดพิมาย ปชส.สพป.ตาก​ เขต​ 2
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
493 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์