อาชีวะหนุนนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศจีน
  ข่าวทั้งหมด
20 มีนาคม 2562

      

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับสถาบัน Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) จัดโครงการความร่วมมือการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาอาชีวะไทยไปฝึกงานในต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมบุคลากรที่จะป้อนสู่ตลาดแรงงานที่กำลังขยายตัวในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการยกระดับการเรียนการสอน และเสริมสร้างบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2562 นี้ สอศ. ได้ส่งนักเรียนนักศึกษา ที่มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานภาษาจีนในระดับ HSK 2-3 เข้าร่วมการฝึกทักษะวิชาชีพ  รวม 78 คน จากสถานศึกษา 18 แห่ง ทั่วทุกภาคของประเทศไทยใน 4 สาขาวิชา  ได้แก่  สาขาวิชาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง/โยธา โลจิสติกส์ เเละคอมพิวเตอร์กราฟิก ซึ่งเป็นสายงานที่ตลาดเเรงงานมีความต้องการสูง ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 19 มิถุนายน 2562 ณ Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

          โดยในพิธีเปิด  Mr. Li Gou  ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร CQTBI ให้การต้อนรับ และมีนายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม กล่าวแสดงความรู้สึกในฐานะตัวแทนของ สอศ. โดยกล่าวว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่นักเรียนนักศึกษา สังกัด สอศ.ได้รับโอกาสดี ๆ จาก CQTBI ให้เดินทางมาเรียนรู้วิวัฒนาการที่ทันสมัย ภายในงาน  มีการรับชมวีดิทัศน์ของวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง การมอบตราวิทยาลัยให้กับผู้แทนนักเรียนนักศึกษา การกล่าวสุนทรพจน์จากตัวแทนนักศึกษาไทยที่เดินทางร่วมโครงการฯ ซึ่งมีคณะผู้อำนวยการ ผู้แทน จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการประเทศไทย คณะผู้อำนวยการของวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฉงชิ่ง อาจารย์ ผู้แทนจากนักศึกษาจีนอาสาสมัครนักประสานงาน ศาสตราจารย์หวาง กุยปิ้ง คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทายาลัยซีหนาน และนักเรียนนักศึกษาไทย เข้าร่วมพิธี

          ทั้งนี้สถาบัน Chongqing Technology and Business Institute (CQTBI) เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจของนครฉงชิ่ง ปัจจุบันมีนักเรียนรวม 20,000 คน มี 3 วิทยาเขต เปิดสอนสาขาวิชาโลจิสติกส์ ไฟฟ้า ก่อสร้าง และคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นต้น

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
942 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
   1    2    3    4    5    6    7
   8    9    10    11    12    13    14
   15    16    17    18    19    20    21
   22    23    24    25    26    27    28
   29    30          


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์