สอศ.มอบเกียรติบัตรครูอาสาสมัครจีนสอนภาษาให้อาชีวะจากฮั่นปั้น
  ข่าวทั้งหมด
15 มีนาคม 2562

      

          วันนี้ (13 มีนาคม 2562) ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบเกียรติบัตรแก่ครูอาสาสมัครจีน “ฮั่นปั้น” (Hanban) จำนวน 161 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ครบ 1 ปี ก่อนกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายหวัง หูยเฉิง (Mr. Wang Huichang) ตัวแทนสำนักงานฮั่นปั้น ประจำประเทศไทย ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ 

          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาการเรียน การสอน และวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย เพื่อสร้างสังคมฐานเศรษฐกิจที่ต้องอาศัยภาษาจีน เป็นเครื่องมือของการสื่อสาร และเพื่อลดช่องว่างทางทักษะภาษา โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษจีนให้มีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพบุคคล ซึ่งถือได้ว่าครูอาสาสมัครจีนเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญ และช่วยเหลือให้การจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีความก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมความสามารถด้านภาษาจีนของเยาวชนไทยในระดับอาเซียน และเวทีโลก อีกทั้งเป็นการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการติดตามความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่าง สอศ.และจีน ที่เห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่การบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรพรีเมี่ยม สาขาโลจิสติกส์ และ สาขาระบบราง โดยมีทั้งจัดการเรียนการสอนร่วมกัน  และการแปลหลักสูตรเป็นภาษาไทย โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สอศ. ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือ จากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติ แห่งประเทศจีน “ฮั่นปั้น” ดำเนินการคัดเลือก อบรม ทั้งด้านภาษา และวัฒนธรรมไทย ก่อนส่งครู อาสาสมัครจีนจำนวน 161 คน ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐ และสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคเอกชน รวมจำนวน 138 แห่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 – มีนาคม 2562

          รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับครูอาสาสมัครจีน ก่อนเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาที่ประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนสู่นานาชาติแห่งประเทศจีน “ฮั่นปั้น” ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับครูอาสาสมัครจีน ณ กรุงปักกิ่ง เป็นระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการสอน เรียนรู้วัฒนธรรมไทย และความปลอดภัยในการทำงาน โดยความร่วมมือนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 มีครูอาสาสมัครเข้ามาในโครงการรวมจำนวน 1,237 คน และเพื่อสร้างคุณภาพ และรองรับโครงการOne Belt, One Road (OBOR) หรือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่  21 สอศ.และสำนักงานฮั่นปั้น จะได้ประชุมหารือเพื่อขยายความร่วมมือให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
839 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์