การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงสำหรับเด็กปฐมวัย
  ข่าวทั้งหมด
15 มีนาคม 2562

      

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัย เรื่อง การประเมินพัฒนาการตามสภาพจริงสำหรับเด็กปฐมวัย จำนวน 2 รุ่น ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ  (ถนนประดิพัทธ์ ซอย15 ) เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร ดังนี้   รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  28 – 29  มีนาคม 2562  และ  รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  30 – 31  มีนาคม 2562  จึงขอเชิญครูปฐมวัยของโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร ที่สนใจเข้าร่วมอบรมดังกล่าว โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://1th.me/OGod  เท่านั้น (ภายในวันที่ 22 มีนาคม  2562)

          หมายเหตุ เป้าหมายครูปฐมวัยโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานคร รุ่นละ 120 คน  (ผู้สมัครเต็มทั้ง 2 รุ่น ระบบจะปิดรับสมัคร และไม่รับสมัครหน้างานการอบรม) ทั้งนี้ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมที่เว็บไซต์ สช.  www.opec.go.th ที่หัวข้อประชาสัมพันธ์ / หัวข้อประกาศในวันที่ 25 มีนาคม 2562

<< ดาวน์โหลดรายละเอียด >> 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สช.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
230 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์