“มรภ.สงขลา”กวาด 6 รางวัลทักษะวิชาชีพเกษตร
  ข่าวทั้งหมด
6 มีนาคม 2562

      

          อ.สันติ หมัดหมัน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า จากการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพในด้านการเกษตรและอาหาร ในงานประชุมเครือข่ายเกษตรราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 จัด ณ มรภ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา สามารถคว้ามาได้ 6 รางวัล โดยได้รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหาด้านพืชศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ น.ส.หทัยรัตน์ ขาวชู ควบคุมโดย อ.ธัชวีร์ ขวัญแก้ว และ ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาด้านประมง ประกอบด้วย นายวราวุธ ว่องไว น.ส.ปารีดา นกเกษม ควบคุมโดย อ.วิจิตรา ตุ้งซี่ และ ผศ.สบาย ตันไทย

          นอกจากนั้น ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันกรอกวัสดุปลูกใส่ถุง นายบุญฤทธิ์ ภารกิจโกศล น.ส.ขวัญใจ เกื้อแม่ง ควบคุมโดย ผศ.ดร.คริษฐ์สพล หนูพรหม รองชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันแผนธุรกิจเกษตร จากผลงาน : ชีวภัณฑ์แกรนูลฟู่ย่อยสลายฟางข้าวตราปลวกแดง นายอนุศิษฎ์ ยิ่งยง นายวรัญญู เกศมุหน๊ะ น.ส.เรวดี ปานแดง นายธิติ ธนโสภณพิทักษ์ นายวัชรากร แสงทอง ควบคุมโดย อ.ปริยากร บุญส่ง และ ผศ.นพรัตน์ วงศ์หิรัญเดชา รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร จากผลงาน : การพัฒนากระถางอินทรีย์จากตะกอนชีวภาพ น.ส.กริณฑา เรือนสุวรรณ น.ส.มนัศรา ศรีสุวรรณ์ ควบคุมโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ ชุมทอง และ รองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันสะบัดแส้ ประเภทชาย นายสังข์เพชร เพชรสัง ควบคุมโดย อ.สันติ หมัดหมัน


ที่มา : ข่าวการศึกษาสยามรัฐ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.24  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์