ครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย
  ข่าวทั้งหมด
14 กุมภาพันธ์ 2562

      

การแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย (Thai-Austrian Friendship 150th Anniversary Celebration Concert) และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment 2019

          นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นประธานพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม MASTER CLASS AND LECTURE IN VOICE AND PIANO ACCOMPANIMENT 2019 และร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีคลาสสิกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี  ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย (THAI-AUSTRIAN FRIENDSHIP 150TH ANNIVERSARY CELEBRATION CONCERT) ณ หอแสดงดนตรี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทย อาจารย์  นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

          เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ University of Music and Performing Arts, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ จัดการแสดงคอนเสิร์ตดนตรี คลาสสิกเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย ซึ่งแสดงโดย Ms.Megumi Otsuka จาก University of Music and Performing Arts, Vienna สาธารณรัฐออสเตรียร่วมกับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการฝึกอบรม Master Class and Lecture in Voice and Piano Accompaniment 2019 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรียด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ประจำปี พ.ศ. 2562

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
765 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.96  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์