ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2562 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
  ข่าวทั้งหมด
12 กุมภาพันธ์ 2562

      


          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ได้กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับ การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งปัจจุบันข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 กำหนดให้มีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทุก ๆ 5 ปี จำนวน 3 ครั้ง รวมเป็น 15 ปี และได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ โดยมีมติให้ยกเลิกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแบบตลอดชีพ และปรับเปลี่ยนเป็นต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก ๆ 5 ปี เพื่อให้ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

          รองศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งปัจจุบันถ้ามีการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหลังจากที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหมดอายุแล้ว จะมีค่าปรับเดือนละ 200 บาท และในที่ประชุมได้เสนอให้มีการแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 เพื่อที่เสนอให้คณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาอนุมัติให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสำหรับผู้ที่ต่อล่าช้า รายเดือน ๆ ละ 200 บาท ปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับครูที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นเวลานาน

          นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพของครูที่กระทำอนาจารเด็ก หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเจอหลักฐานที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวิชาชีพครู คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะทำการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
448 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.09  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์