สพฐ.บันทึกเทปรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “เด็กดี จิตอาสา”
  ข่าวทั้งหมด
11 มกราคม 2562

      

   ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ ดร.อารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เป็นผู้ร่วมรายการ  นำเรื่องราวของเด็กดี จิตอาสา 13 นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ได้ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน เผยแพร่ในรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน “เด็กดี  จิตรอาสา”  ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี เพื่อเป็นต้นแบบของความดี ความเก่งและมีจิตอาสาเพื่อจะช่วยเหลือผู้อื่น โดยมีนักเรียนทั้ง 13 คน เป็นผู้ร่วมรายการด้วยนั้น…ดร.อารีย์ วีระเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวราราม เล่าว่า ตนภูมิใจในความดีเเละมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นของเด็ก รวมถึงความสามารถด้านภาษาสมกับการเป็นสุภาพบุรุษต้นแบบสุทธิวราราม ขณะเดียวกัน หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม รวมถึงเด็ก เยาวชนไทยทุกคน ส่วนทางด้านของ นายสิทธิชาติ มลิวัลย์ หรือน้องพัน ที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาจีน เล่าให้ฟังว่าตนมีความสนใจและฝึกฝนภาษาจีนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เมื่อได้เข้าเรียนในโรงเรียนวัดสุทธิวรารามก็ได้เรียนภาษาจีนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับเหตุการณ์ในวันดังกล่าวตนและเพื่อน ๆ ทุกคนได้ใช้ความสามารถที่มีแบ่งหน้าที่กันเพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้ผ่อนคลายความตึงเครียดตามที่เป็นข่าวไปแล้วนั้น ซึ่งก็ไม่ได้คาดคิดว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะทำให้พวกเราทุกคนได้รับโอกาสที่ดีจากสังคมเช่นกัน ดร.อารีย์ วีระเจริญกล่าวเพิ่มเติมว่า โรงเรียนวัดสุทธิวรารามจะบ่มเพาะให้นักเรียนทุกคนยึดมั่นในอัตลักษณ์ “สุภาพบุรุษสุทธิวราราม” คือต้องเป็นผู้มีความรู้ดี มีความติดริเริ่มสร้างสรรค์ มีระเบียบวินัย มีจิตใจเข้มแข็งอดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพแข็งแรง มีความเป็นประชาธิปไตย กลาแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เสียสละเพื่อสังคม การยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์นี้จึงเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียนทุกคน…ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมรายการพร้อมกันได้ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.05-13.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD โดยมีนายวิศาล ดิลกวณิช และนางสาวสุนทรี อรรถสุข เป็นพิธีกร  บันทึกเทปเมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562  ณ    สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ทีวี ช่อง 9 MCOT HD  กรุงเทพมหานคร

ที่มา:ประชสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
282 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์