อาชีวะจัด Fix it Center ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”
  ข่าวทั้งหมด
10 มกราคม 2562

      

          วันนี้(9ม.ค.) ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า จากเหตุพายุโซนร้อน “ปาบึก”ที่ถล่มพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และสร้างความเสียหายอย่างมาก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) จึงได้จัดแผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 11 แห่ง ประกอบด้วย 1) วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 2) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช 3) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช 4) วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช 5) วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช 6) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 7) วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง 8) วิทยาลัยเทคนิคสิชล 9) วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 10) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช และ 11) วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ใช้แผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือ ฯ ระยะปฏิบัติการระหว่างวันที่ 3 – 22 ม.ค. และสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้อื่น ๆ ใช้แผนการฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือ ฯ โดยมีระยะปฏิบัติการระหว่างวันที่ 9 - 11 ม.ค. ได้แก่ การให้บริการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย ระหว่างวันที่ 3 – 6 ม.ค. ดังนี้ 1) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช 2) วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 3) วิทยาลัยเทคนิคสิชล 4) วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช และ5) วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี ซึ่ง สอศ. จัดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center โดยนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา จากสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาภาคใต้ ทั้ง 14 จังหวัด ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) กระบี่ อศจ.ชุมพร อศจ.ตรัง อศจ.นครศรีธรรมราช อศจ.นราธิวาส อศจ.ปัตตานี อศจ.พังงา อศจ.พัทลุง อศจ.ยะลา อศจ.ระนอง อศจ.ภูเก็ต อศจ.สงขลา อศจ.สตูล และ อศจ.สุราษฎร์ธานี ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่ ซ่อมระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลการเกษตร อีกทั้งยังให้การซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ประกอบอาหารให้แก่ประชาชน โดยจัดครัวอาชีวะให้บริการในพื้นที่
 
       ทั้งนี้ ผู้ประสบภัยที่ได้รับความเสียหายมาก ทาง สอศ. จะประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เช่น จังหวัด กองทัพ ตำรวจ ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย สอศ. ได้จัดตั้งศูนย์ที่ออกให้บริการ จำนวน 11 จุด ดังนี้ 1.วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ออกให้บริการจำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ เทศบาลตำบลปากนคร/อบต.ปากนคร /วัดนารีประดิษฐ์ ต.ท่าไร่ อ.เมือง /โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ อ.เมือง ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 2.วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ อบต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา /เทศบาลเมืองปากพูน อ.เมือง ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร 3.วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ อบต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ / วัดทองพูน อ.เชียรใหญ่ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ดำเนินการโดย วิทยาลัยเกษตรฯ สตูล วิทยาลัยเทคนิคสตูล และวิทยาลัยการอาชีพละงู 4.วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ วัดพังยอม ต.สวนหลวง อ.เฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลตำบลทางพูน อ.เฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลตำบลขุนทะเล อ.ลานสกา / อบต.ท่าดี อ.ลานสกา ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง 5.วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ อบต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ / วัดหนองแตน ต.นาสาร อ.พระพรหม /วัดมะม่วงตลอด ต.นาสาร อ.พระพรหม /ศาลาเอนกประสงค์ ม.13 /ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม /ชุมชนบ้านมะม่วงขาว ม.4 /นาสาร อ.พระพรหม /วัดพระอานนท์ ต.เสาธง อ.ร่อนพิบูลย์ ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพนครศรี ฯ วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง และวิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ วัดปลายทราย ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง / วัดศรีสุวรรณาราม ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง / วัดไทยมังคลาราม (วัดโก้งโค้ง) ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อ.ปากพนัง/ วัดสระ ต.ท่าพญา อ.ปากพนัง/ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.บ้านเพิง อ.ปากพนัง /วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯ อ.ปากพนัง ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯ อ.ปากพนัง วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด วิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ ฯ 7. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง จำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ ตำบลที่วัง/ ตำบลกะปาง./ ตำบลเขาโร/ ตำบลไม้ไผ่/ ตำบลชะมาย/ ตำบลควนกรด ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ วิทยาลัยการอาชีพไชยา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฏร์ธานี 8.วิทยาลัยเทคนิคสิชล จำนวน 4 ศูนย์ ดังนี้ อบต.เปลี่ยน หมู่ที่ 6 อ.สิชล / อบต.ฉลอง หมู่ที่ 1 อ.สิชล /อบต.สี่ขีด ตำบลทุ่งปรัง หมู่ที่ 4 อ.สิชล/ อบต.ควนทอง อ.ขนอม ดำเนินการโดย วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยเทคนิคถลาง 9.วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรจำนวน 6 ศูนย์ ดังนี้ ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 1 อ.หัวไทร / ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 2 อ.หัวไทร/ ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 3 อ.หัวไทร/ ตำบลเกราะเพชร จุดที่ 4 อ.หัวไทร/ ตำบลหน้าสตน อ.หัวไทร/ ตำบลหัวไทร อ.หัวไทร ดำเนินการโดยอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร 10.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ศูนย์ ดังนี้ หน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช / วัดศิลา หมู่ 4 ตำบลนาแว อ.ฉวาง และ 11.วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้ ศาลาประชาธิปไตย ต.นาเรียง อ. พรหมคีรี/ วัดโทเอก ต.อินคีรี อ. พรหมคีรี/ วัดสากเหล็ก ต.อินคีรี อ.พรหมคีรี ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/686932


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
250 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์