สพฐ. ตั้งศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือ ร.ร. และ นร. ผู้บริหารแบ่งสายเร่งลงพื้นที่สร้างขวัญกำลังใจ
  ข่าวทั้งหมด
8 มกราคม 2562

      

  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.)เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่โรงเรียน นักเรียน และบุคลากรที่ประสบอุทกภัยจากพายุ “ปาบึก” จำนวน 679 โรงเรียน

   เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จะนำคณะผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ซึ่งมี รองเลขาธิการ กพฐ. , ที่ปรึกษา สพฐ. , ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ. , ผู้อำนวยการสำนัก และเจ้าหน้าที่ แบ่งสายลงพื้นที่ 6 สาย ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของ และเงินช่วยเหลือจากบัญชี “รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน” รวม 3,395,000 บาท โดยพิจารณาจากโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยกำหนดจุดเยี่ยมที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 เขต 2 เขต 3 และเขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสงขลา เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดปัตตานี เขต 1 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 11 มกราคม 2562 จากนั้นจะให้โรงเรียนที่ประสบภัย ได้รับความเสียหาย ประเมินความเสียหายและของบประมาณเพื่อซ่อมแซมปรับปรุงต่อไป

   ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี “สพฐ. รวมน้ำใจสู่อุทกภัยภาคใต้” บัญชีเลขที่ 059-0-04115-0 เพื่อนำไปช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่โรงเรียน นักเรียน และบุคลากรที่ประสบอุทกภัยจากพายุ“ปาบึก”

ที่มา:ประชาสัมพันธ์  สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
258 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์