เปิดรับสมัครแล้ว โครงการสานฝันการกีฬา
  ข่าวทั้งหมด
21 ธันวาคม 2561

      

พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้

   นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเปิดรับสมัคร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 4 -19 มกราคม 2562

   โดยสามารถสมัครได้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการ 12 โรงเรียน ได้แก่ จังหวัดยะลา ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา โทร. 073-288015 โรงเรียนเบตอง “วีระราษฎร์ประสาน” โทร. 073-230449 และโรงเรียนบันนังสตาวิทยา โทร. 073-289449 จังหวัดนราธิวาส ที่โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี โทร. 073-651151 โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ โทร. 073-571035 โรงเรียนสวนพระยาวิทยา โทร. 073-589009 และโรงเรียนร่มเกล้า โทร. 073-591519 จังหวัดปัตตานี ที่โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา โทร. 073-288015 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ โทร. 073-230449 และโรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม โทร. 073-289449 จังหวัดสงขลา ที่โรงเรียนนาทวีวิทยาคม โทร. 074-371018 และจังหวัดสตูล ที่โรงเรียนละงูพิทยาคม โทร. 074-773094 หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และ 16 โทร. 074-260191-2 และ 073-710862 ในเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุด)

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
427 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.98  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์