ฉงซิ่ง หนุนนักศึกษาอาชีวะอบรม ภาษา วัฒนธรรม สาขาวิชาการท่องเที่ยว และโรงแรม
  ข่าวทั้งหมด
19 ธันวาคม 2561

      

          ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับมิสเตอร์ฐาน หยง และคณะผู้บริหารฯ Chongqing Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสมาเยือนประเทศไทย และได้ร่วมประชุมหารือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา การจัดโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน นครฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษาจากประเทศไทย ซึ่งโครงการฯ มีจุดเน้นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร การโรงแรม และการท่องเที่ยว ระยะเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ Chongqing Business Vocational College สาธารณรัฐประชาชนจีน

          รองเลขาธิการ กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้นพันธมิตรอาชีวศึกษาไทย-จีน สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนด้านอุตสาหกรรมอาหาร การโรงแรม และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญในปัจจุบัน การอบรมดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนา   ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ภาษา และวัฒนธรรมจีน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพในอนาคต จึงสนับสนุน ครู และนักเรียนนักศึกษา เพื่อไปฝึก สร้างประสบการณ์ในต่างแดน

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเทคนิคพังงา จำนวน 19 คน ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และมีพื้นฐานภาษาจีนในระดับดี ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู รวมจำนวน 3 ราย เดินทางไปด้วย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
248 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์