สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
  ข่าวทั้งหมด
19 ธันวาคม 2561

      

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม ตำบลท่าสองยางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

   วันที่ 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2561 เวลา 13.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแม ตำบลท่าสองยาง ซึ่งอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีนายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จ

   ห้องเรียนสาขาบ้านทีชอแมเปิดสอนและดำเนินงานตามพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ปี 2545 นักเรียนทุกคนเป็นชาวปกาเกอะญอ เริ่มแรกมีนักเรียนเพียง 44 คน ปัจจุบันผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา ส่งบุตรหลานไปเรียนให้ได้รู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้น ทั้งยังใส่ใจเข้าร่วมชั้น เรียนรู้ภาษาไทยสำหรับผู้ใหญ่ ทำให้ชาวบ้านเริ่มฟังและสื่อสารภาษาไทยได้มากขึ้น

   บ้านทีซอแม ตั้งมานานกว่า 150 ปี อยู่ติดชายแดนไทย-เมียนมา เมื่อมีโรงเรียน และมีโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าไปช่วยพัฒนา หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชดำริ ทำให้สุขภาพอนามัยของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดาดีขึ้น เยาวชนมีโอกาสทางศึกษาที่เท่าเทียมกัน ไม่ต้องเดินเท้าไปเรียนที่โรงเรียนแม่ ซึ่งอยู่ห่างไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับการสานต่องานโครงการตามพระราชดำริ จะเร่งขยายผลให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้เรื่องการทำเกษตร ให้เมล็ดพันธุ์ผักไปเพาะปลูก ผลผลิตส่วนหนึ่งเก็บไว้บริโภค และอีกส่วนหนึ่งจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน ใช้เป็นวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวัน อีกหนึ่งกิจกรรมที่เริ่มเห็นผลสำเร็จ คือ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดตาก ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีมหาวิทยาลัยนเรศวร สนองพระราชดำริ พบว่า ครูสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียน ทำให้ผลการเรียนดีขึ้นในหลายวิชา แต่สิ่งที่ต้องส่งเสริมเพิ่มเติม คือ เรื่องการรักษาสุขอนามัย ยังตรวจพบหนอนพยาธิในนักเรียน และมีเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ต้องให้เด็กใส่รองเท้า และทำความสะอาดร่างกายให้เป็นนิสัยทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ในวันนี้ มีหน่วยทันตกรรมพระราชทาน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และหน่วยแพทย์พระราชทาน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรค ทำฟัน และให้ความรู้แก่ประชาชน

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
275 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.99  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์