สพฐ. รับมอบทุนการศึกษา
  ข่าวทั้งหมด
18 ธันวาคม 2561

      

สพฐ. รับมอบทุนการศึกษาโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด

  วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” จากบริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และ บริษัท ลาซาด้า จำกัด โดยมี มิสเตอร์ยาน กิลเบิร์ต ฟองเทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายธุรกิจ นายเอกพันธ์ สัตตะพิบูล ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทาง Modern Trade พร้อมคณะ เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

  นายบุญรักษ์ ยอดเพชร (เลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ผมต้องขอชื่นชมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ของทั้งสองบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญด้านการศึกษาของนักเรียน และเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 570,000 บาท ให้แก่ สพฐ. เพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพฐ. ต่อไป ซึ่งถึงแม้นว่า สพฐ. ได้ดำเนินการจัดให้มีโครงการหลายโครงการที่จะช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนแล้วก็ตาม ก็ยังมีอีกหลายประการที่จะต้องอาศัยภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การที่

  บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด และบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนทุนการศึกษาในวันนี้ นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนรายอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือต่อไปในอนาคต ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วยนายเอกพันธ์ สัตตะพิบูล (ผู้อำนวยการฝ่ายขายช่องทาง Modern Trade) กล่าวว่า การที่ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับบริษัท ลาซาด้า จำกัด ได้จัดทำโครงการ “เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” ขึ้นนั้น มีวัตถุประสงศ์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ในสังกัด สพฐ. โดยทุนการศึกษานี้จะมอบให้แก่ นักเรียน

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 65 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 49 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 114 ทุน รวมเป็นเงิน จำนวน 570,000 บาท และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารต่อไป

ที่มา:ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
257 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
               1
   2    3    4    5    6    7    8
   9    10    11    12    13    14    15
   16    17    18    19    20    21    22
   23    24    25    26    27    28    29
   30            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 0.94  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์