ก.ค.ศ. อนุมัติสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้เพิ่มเติม
  ข่าวทั้งหมด
12 ธันวาคม 2551

      
ก.ค.ศ. อนุมัติสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2551  นายประเสริฐ  งามพันธุ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 27 ตำแหน่ง ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 18 ราย ซึ่งไม่เพียงพอที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีอยู่ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงขออนุมัติมายัง ก.ค.ศ. เพื่อขอเปิดสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบให้ สพฐ. ดำเนินการได้

 สำหรับคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 3 หรือดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา หรือ ผอ. สถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 3 หรือไม่ต่ำกว่าระดับ 8 และมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หรือผู้ที่มีความประสงค์และสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว อย่างน้อย 4 ปี อย่างไรก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเท่านั้น


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: คมชัดลึก
414 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.31  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์