ก.ค.ศ. อนุมัติสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้เพิ่มเติม
  ข่าวทั้งหมด
12 ธันวาคม 2551

      
ก.ค.ศ. อนุมัติสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.2551  นายประเสริฐ  งามพันธุ์  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า  ตามที่ได้มีการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จำนวน 27 ตำแหน่ง ไปแล้วนั้น ขณะนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 18 ราย ซึ่งไม่เพียงพอที่จะบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่มีอยู่ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงขออนุมัติมายัง ก.ค.ศ. เพื่อขอเปิดสอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง ก.ค.ศ. มีมติเห็นชอบให้ สพฐ. ดำเนินการได้

 สำหรับคุณสมบัติที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จะต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดำรงตำแหน่งรอง ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 3 หรือดำรงตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา หรือ ผอ. สถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ำกว่าหัวหน้ากลุ่ม และรับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอันดับ คศ. 3 หรือไม่ต่ำกว่าระดับ 8 และมีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

 นอกจากนี้ ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด ชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส หรือผู้ที่มีความประสงค์และสมัครใจจะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกให้บรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวแล้วจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าว อย่างน้อย 4 ปี อย่างไรก็ตาม การบรรจุและแต่งตั้งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สพท. ที่ ก.ค.ศ. กำหนดเท่านั้น


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: คมชัดลึก
79 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
       1    2    3    4    5
   6    7    8    9    10    11    12
   13    14    15    16    17    18    19
   20    21    22    23    24    25    26
   27    28    29    30    31    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.08  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์