รัฐบาลเตรียม เปิดNational e-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
  ข่าวทั้งหมด
14 พฤศจิกายน 2561

      

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลของโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

 

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมว่า จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่องการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อันได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-books) วีดีทัศน์ ไฟล์ภาพ ไฟล์เสียง เป็นต้น เพื่อให้มีความทันสมัยและเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล เอกสารความรู้ และหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งมีเป้าหมายเปิดตัวโครงการ National e-Library ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นของขวัญสำหรับเด็กและประชาชน ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ ระบบ e-Library ประเภทสื่อการเรียนรู้ทั่วไป และระบบ e-library ด้านข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยได้นำเรื่องNational e-Library เสนอที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อวันที่ 26 กันยายนที่ผ่านมา และมีมติให้ทุกกระทรวงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ จัดทำ ไฟล์ข้อมูลเพื่อการอัพโหลดเข้าสู่ระบบที่พัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ National e-Library

 

 

อย่างไรก็ตามได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ หอสมุดแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (DGA) เพื่อพัฒนาโปรแกรมรองรับไฟล์ข้อมูลดิจิทัลที่ได้รับจากส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) และบริษัทผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ เข้ามาร่วมพัฒนาแอปพลิเคชั่น นักเรียนและประชาชนทั่วประเทศ  ปัจจุบันมีไฟล์ที่พร้อมทำการอัพโหลด ทั้งที่เป็นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ ไฟล์เอกสาร เสียง ภาพถ่าย เอกสารหนังสือโบราณ แบบเรียนทั้งเก่และใหม่ นิยาย การ์ตูนสำหรับเด็ก สื่อเสียงและวีดีทัศน์ รวมทั้งสิ้น 46,666 ไฟล์

“ในอนาคตเด็กๆทุกคนจะสามารถเข้าถึงสื่อความรู้ได้ทุกคนอย่างมีคุณภาพและเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา สอดคล้องกับ นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล และเป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล  ลดช่องว่าง ขยายโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล แก่ประชาชน เยาวชน ทุกระดับ ทุกพื้นที่ ทั้งยังเป็นการสนับสนุน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และจะเป็นประโยชน์ให้กับ ครู อาจารย์ กว่า 400,000 ราย ที่จะมีแหล่งข้อมูลในการสืบค้นเพื่อนำมาพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและยกระดับมาตรฐานการศึกษาต่อไป” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./กิตติกร แซ่หมู่
599 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.12  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์