อาชีวะมหาสารคาม คว้าโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม
  ข่าวทั้งหมด
2 พฤศจิกายน 2561

      

        นายสุคนธ์  นาเมืองรักษ์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 กระทรวงการคลัง

        วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม คว้าโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา ในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันออมแห่งชาติ วันที่ 31 ตุลาคม โดยมีนายวิสุทธิ์  ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง
 
       ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า นักเรียน นักศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับ ปวส.1 และ ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับโล่รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยม ประเภทสถานศึกษาดีเด่น กลุ่มอาชีวศึกษา จากการเข้าร่วมกิจกรรมการออมของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กระทรวงการคลัง โดยนักเรียน นักศึกษา ได้นำเงินไปออมขั้นต่ำ 50 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่นักเรียนสามารถเก็บออมได้สะดวกหรือผู้ปกครองเป็นผู้เก็บออมให้ และรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ รวมทั้งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนด้วย ถือเป็นการเริ่มวางรากฐานทางการเงินให้ตนเองตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อพึ่งพาตนเองได้ในวัยเกษียณจากการทำงาน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้เดินหน้ากองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการดูแลประชาชนอายุระหว่าง 15-60 ปี ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทุกสาขาอาชีพ ที่ไม่ได้รับราชการ ไม่ได้อยู่ในระบบบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนของรัฐ สอดคล้องกับการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันออมแห่งชาติ  ความตอนหนึ่งว่า..."การใช้จ่ายอย่างประหยัดนั้น...จะเป็นหลักประกันความสมบูรณ์พูนสุขของผู้ประหยัดและครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวนี้จะมีผลดีไม่เฉพาะแก่ผู้ที่ประหยัดเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย"
 
       ด้านนายสุคนธ์ นาเมืองรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม กล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมที่ได้รับ ถือเป็นความภาคภูมิใจของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริม และสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงิน โดยให้สมัครเป็นสมาชิก กอช. เพื่อเรียนรู้การวางแผนการเงิน และการออม กระตุ้นให้มีกิจนิสัยรักการออม และมีวินัยทางการเงิน โดยให้แบ่งเงินจากค่าขนม นำมาฝากเงินกับกองทุนฯ อย่างน้อยขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท เป็นประจำทุกคน เมื่อทำทุกวันก็จะเห็นคุณค่าของเงินอีกด้วย

ที่มา:สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
200 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.69  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์