สอศ. ปลื้มผู้เชี่ยวชาญ
  ข่าวทั้งหมด
16 ตุลาคม 2561

      

สอศ. ปลื้มผู้เชี่ยวชาญสาขางานอาชีพลงทะเบียนออนไลน์ร่วมเป็นครูพิเศษสอนนักศึกษา

          วันนี้ (12 ตุลาคม 2561) วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงความก้าวหน้าโครงการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษาอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรมใน EEC ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ซึ่งเป็นการดำเนินการขยายผล จากการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาค นอกจากความร่วมมือกับภาคเอกชนในด้านจัดอาชีวศึกษาทวิภาคี โดยการบูรณาการนำความรู้ ความเชี่ยวชาญ จากผู้บริหารระดับสูงของสภาอุตสาหกรรมหอการค้า และสถานประกอบการ เชิญชวนเป็นครูพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษา นอกเหนือจากครูประจำการในสถานศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญได้มาร่วมสมัครลงทะเบียนออนไลน์แสดงความจำนงเป็นครูพิเศษในโอกาสนี้ด้วย จำนวน 68 คน ได้แก่นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายนภดล ตั้งทรงเจริญ ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง และนายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ซึ่งน่าปลื้มใจแทนนักศึกษาอาชีวศึกษา

          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการขึ้นทะเบียนครูพิเศษ อาชีวศึกษา ครั้งแรก ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยปัจจุบัน มีผู้ขึ้นทะเบียน ตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติแล้ว จำนวน 20 คน ครั้งที่ 2 มีผู้ที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 32 คน เน้นในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา และใกล้เคียงเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยในครั้งที่ 3 นี้ มีผู้ลงทะเบียนรวมทั้งสิ้นในขณะนี้ มีจำนวน 120 คน และมีผู้ที่ยื่นความจำนง และกำลังตรวจสอบคุณสมบัติกว่า 400 คน ทั้งนี้ เป้าหมายรวมทั้งประเทศ มีจำนวน 500 คน ซึ่งจะเพียงพอที่จะไปสอน บรรยาย ให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน กว่า 900 แห่ง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน ในการนี้เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 สอศ.ได้นำการบริการออนไลน์เพื่อขึ้นทะเบียน บริการแก่ครูพิเศษอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และ 10 อุตสาหกรรม ใน EEC ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ 10 อุตสาหกรรม หรือด้านภาษา กฎหมายการลงทุน ระบบบัญชี การเงิน การจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การขาย ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาในสังกัด สอศ. ซึ่งขั้นตอนการขึ้นทะเบียนครูพิเศษอาชีวศึกษา สามารถทำได้โดยเข้าเว็บไซต์ http://gg.gg/bj2m2 หรือสแกน QR Code และสำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Android เข้า Google Play Store ค้นหาขึ้นทะเบียนครูพิเศษ EEC (EECTeacher) กดติดตั้ง หรือสแกน QR Code 


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
182 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30
   31            


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์