ทำเนียบรัฐบาล มอบเกียรติบัตร
  ข่าวทั้งหมด
11 ตุลาคม 2561

      

ทำเนียบรัฐบาล มอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาชีวะจิตอาสา ทาสีรั้วรอบทำเนียบ

          เมื่อวานนี้ (10 ตุลาคม 2561 ) พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธี มอบเกียรติบัตร โครงการความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องการฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนวิชาการทาสีและการเคลือบผิว พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท เน้นย้ำความสามารถนักศึกษาอาชีวะ "อาชีวะ..สร้างชาติ" ขอให้นักศึกษาทุกคนภูมิใจ เป็นคนดี มีจิตอาสา และเป็นกำลังของชาติ  โดยมีพลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล  ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) พร้อมด้วย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กอศ. ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา จำนวน 317 คน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

          ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้นำความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่ได้จากการเรียนนำมาบูรณาการกับสถานการณ์จริง โดยใช้วิชาการทาสี และการเคลือบผิว ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งของการเรียนสาขาช่างก่อสร้าง ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสา อาชีวะพัฒนา โดยร่วมกันทาสีรั้ว รอบทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากร  รวมจำนวน 317 คน จากวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต  วิทยาลัยเทคนิค  ดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัย  การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมกันนี้สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการสำคัญของประเทศ โดยมีวิทยากรนำชม

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สอศ.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
206 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์