สกศ. เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ
  ข่าวทั้งหมด
11 ตุลาคม 2561

      

สกศ. เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 59 ของสมาคมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ (IEA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 7 – 12 ตุลาคม 2561 ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

 

       เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม  2561 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา  พร้อมด้วยคณะผู้แทนสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 59 ของสมาคมประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานานาชาติ (IEA)  ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

       ในครั้งนี้มี คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อออกเสียงเลือกตั้งในนามประเทศไทย (Chair Person)  ในการคัดเลือกประธานการประชุมคนใหม่ แทน Ms. Anne Berit Kavli ประธานการประชุมคนปัจจุบันซึ่งหมดวาระการดำรงตำแหน่งในปีปัจจุบัน โดยประธานการประชุมคนใหม่ได้แก่  Dr.Thierry Rocher จากประเทศฝรั่งเศส ในโอกาสเดียวกันท่านเลขาธิการ ได้ออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ (Standing Committee) ชุดใหม่จำนวน  2 ราย แทนกรรมการที่หมดวาระ ได้แก่ ผู้แทนจากเดนมาร์กและออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังรายงานการดำเนินงานของสมาคมและรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับโครงการศึกษาระดับนานาชาติว่าด้วยการรู้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ICILS รอบปี 2018 และ 2024 และโครงการศึกษาแนวโน้มการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบนานาชาติ หรือ TIMSS รอบปี 2019

ที่มา:ประชาสัมพันธ์  สกศ.แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน
198 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.10  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์