โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
  ข่าวทั้งหมด
10 ตุลาคม 2561

      

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561

 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

กติกาการประกวดวาดภาพระบายสี
1. โหลดใบสมัครที่
http://www.chawawa.fr/colgate/bsbf2018/ พร้อมกรอกข้อมูลให้ชัดเจน และติดใบสมัครบริเวณด้านหลังภาพ
2. เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุระหว่าง 6-9 ปี
3. หัวข้อการประกวด "ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส" สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยไม่จำกัดเทคนิคและการใช้สี พร้อมเขียนคำบรรยายสั้นๆ ไว้หลังภาพ
4. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และไม่ได้ลอกเลียนแบบหรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น
5. ใช้กระดาษวาดภาพ 100 ปอนด์ ขนาด A3 (29.7x42 ซม.)
6. สถานที่ส่ง ตู้ ปณ.20 เขตยานนาวา กรุงเทพ 10124 พร้อมวงเล็บมุมซองประกวดวาดภาพ "ฟ.ฟัน ยิ้มใส"
7. หมดเขตส่งผลงานวันที่ 30 พ.ย.61 โดยยึดตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ
8. ตัดสิน 17 ธ.ค. 61
9. ดำเนินการตัดสินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สังคม ทองมี จากศูนย์ศิลป์สิรินธร พร้อมตัวแทนจากกรมอนามัย และ กระทรวงศึกษาธิการ
10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
11. ประกาศผล 25 ธ.ค. 61 ทาง FACEBOOK : COLGATEยิ้มสวย
12. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทฯมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล
     รางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
     ทุนการศึกษา 20,000 บาท
     ใบประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดการประกวด
2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล
     โล่ประกาศเกียรติคุณ
     ทุนการศึกษา 10,000 บาท
     ใบประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดการประกวด
3. รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล
     โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้จัดการประกวด
     ใบประกาศนียบัตรจากคณะผู้จัดการประกวด

ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการ ฟ.ฟันสวย ยิ้มใส (กรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ ด้านหลังภาพให้ชัดเจน)

ผลงานที่ได้รับรางวัล 12 รางวัล จะได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด "2020 COLGATE MY BRIGHT SMILE GLOBAL ART CONTEST" ชิงเงินรางวัล 25,000 บาท

ผลงานผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล เพื่อนำส่งให้กรมสรรพากรตามประมวลกฎหมาย

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สช.


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
810 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30    31


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์