กศน.จัดปฐมนิเทศ ครูใหม่ 208 คน ฝากสานต่อนโยบายรัฐบาล
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2561

      

          นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จำนวน 208 คน ว่า ครู กศน.คนใหม่ต้องทำตัวน่ารัก รู้จักวางตัว อ่อนน้อมถ่อมตน ทุ่มเท เสียสละ รักองค์กร มีหัวใจเป็น กศน. เป็นครู กศน. ต้องทำให้ได้ทุกรูปแบบ และอย่าละเลยเรื่องคุณภาพการศึกษาทั้งการศึกษาพื้นฐาน และการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ยิ่งสังคมมองและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ชาว กศน.ทุกคนยิ่งต้องใส่ใจ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เกิดขึ้นในมาตรฐานของนอกระบบให้ได้ ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.วัฒนธรรมองค์กรที่ดีงาม จึงฝากให้ผู้บริหารที่มารับครูผู้ช่วยไปเป็นข้าราชการครูในสังกัด
          นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ฝากนโยบายสำคัญให้ครูผู้ช่วย กศน.ได้ดูแล ทั้งในเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการแม่บทของกิจกรรมสำคัญอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และขยายผล OOCC การขยายผลชุมชนต้นแบบให้ครบทุกพื้นที่ 7,424 แห่งทั่วประเทศ การดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล ศูนย์ดิจิทัลชุมชน โครงการเน็ตประชารัฐ ศูนย์ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนการประสานงานสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะแก่ประชาชน ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลพวงจากการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สำหรับอัตลักษณ์ของ กศน.ในพื้นที่ ขอให้ยึดเรื่อง กศน. 4 G ซึ่งหมายถึง 4 Good ได้แก่ Good Teacher , Good Place Best Check-in, Good Partnership และ Good Activities สำหรับแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นข้าราชการครูที่ดี ในฐานะข้าของแผ่นดินขอให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่งดงาม และส่งเสริมให้ศิษย์ กศน.มีคุณลักษณะตามค่านิยม 12 ประการด้วยความทุ่มเท เสียสละ และความภาคภูมิใจ

          ที่มา: www.matichon.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
223 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.17  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์