รมช.ศธ. เปิดโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน จชต.
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2561

      

          เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ณ หอประชุม เพชรนังตา โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพ ที่ 200 ที่ระลึก ส.ร.อ. อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" โครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยมี ผู้แทนพิเศษรัฐบาล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมาก
          พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำโครงการที่เป็นลักษณะโรงเรียนประจำโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีที่พัก มีอาหารฟรี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่ม มากขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติการรับนักเรียนประจำเข้าร่วมโครงการ คือ นักเรียนต้องมีภูมิลำเนาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอเทพา) เป็นนักเรียนที่มาจากครอบครัวผู้มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี หรือผู้ที่ ลงทะเบียนอยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งเป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อุปการะ
          โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำโครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการ "อาชีวศึกษาประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" ในต้นปี การศึกษา 2561 เป็นลักษณะโรงเรียนประจำพักนอน โดยมีโรงเรียนตามโครงการ จำนวน 64 โรงเรียน โดยจัดให้โรงเรียนในสังกัดในหนึ่งอำเภอมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 โรง โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรง รวมทั้งสิ้น 37 อำเภอ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 4,239 คน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจะได้รับการดูแลในด้านที่พักนอนที่มีความปลอดภัย มีอาหารครบ 3 มื้อ และมีอุปกรณ์ตามความจำเป็นพื้นฐานตามวัยเรียนซึ่งจะสามารถช่วย ผู้ปกครองให้ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ เป็นอย่างมาก ซึ่งขณะนี้โรงเรียนประชารัฐทุกโรง มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการดำเนินโครงการ"
          นางสาว ศิริประภา ชำนาญธุรกิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นเด็กเรียนดี แต่ขาดโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากครอบครัวมีรายได้น้อย บิดาเสียชีวิต มีมารดาเป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เป็นหนึ่งในจำนวนนักเรียนสี่พันกว่าคนที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาจากโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในปีการศึกษา 2561
          ศิริประภา เล่าให้ฟังว่า "ก่อนหน้าที่หนูจะมาอยู่โรงเรียนประชารัฐ ฐานะทางบ้านหนูไม่ค่อยดี มีแม่คนเดียวที่เป็นผู้เลี้ยงดูในครอบครัวและก็ตายาย เลี้ยงลูก 3 คนค่ะ แม่ทำอาชีพหาของป่าขาย และกรีดยางค่ะ พอหนูได้เข้ามาอยู่โรงเรียนประชารัฐนะคะ หนูได้ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทาง ค่าอาหาร ลดค่าใช้จ่าย ภายในบ้านเรือน ลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของแม่ค่ะ แล้วก็หลังจากที่ได้มาอยู่โรงเรียนประชารัฐนะคะ หนูรู้สึกมีความสุข สบายใจ และก็รู้สึกว่าหนูมีความสามัคคีเพิ่มขึ้นกับเพื่อนๆ ที่อยู่ในโรงเรียน เพราะว่าได้ทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ อาทิเช่น การทำละหมาด การทำการเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การออกกำลังกายร่วมกัน หนูเป็นอิสลาม ได้ทำหน้าที่เป็นผู้นำละหมาดให้แก่น้องๆ ด้วย มีเวลาอ่านหนังสือเรียนได้มากขึ้น ที่นี่อยู่กันแบบครอบครัว ครูเปรียบเสมือนพ่อแม่ และนักเรียนเปรียบเสมือน พี่น้อง สมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่ช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันค่ะ"
          ซึ่งนอกเหนือจากการเรียนทางด้านวิชาการ ในแต่ละวันแล้ว นักเรียนสามารถปฏิบัติศาสนกิจ ได้อย่างครบถ้วน และได้รับการส่งเสริมกิจกรรมด้านต่างๆ ในการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
          นางซาปีน๊ะ มารดาของนางสาวศิริประภา กล่าวว่า "รู้สึกไร้กังวล ที่ลูกไปอยู่หอพักที่โรงเรียน เพราะว่า ครูดูแลดี อยู่หอพักที่โรงเรียนก็ได้ละหมาด ทำภารกิจทางศาสนา และก็ลดค่าใช้จ่ายไปอีกเยอะ เพราะปกติจะให้ลูกไปโรงเรียน วันนึงก็ 50-60 บาท ไปกินข้าว กลางวัน แต่เดี๋ยวนี้ก็ลดมาครึ่งนึง ก็ตกอยู่ในวันละ 30 บาท ลูกก็ได้กินอิ่ม 3 มื้อ เช้า เที่ยง แล้วก็เย็น ปกติแล้วอยู่บ้าน บางวันมื้อเช้าไม่ค่อยได้ทาน การไปรถรับส่งนี่ต้องตื่นเช้าจริงๆ นะคะ ก็ประมาณ 7 โมงเช้านี่ต้องออกจากบ้าน ไปอยู่หอพักสะดวก หลายอย่าง ตนเองจะพยายามส่งเสียให้ลูกเรียนสูงๆ เท่าที่จะทำได้ และก็อยากให้ลูกเป็นคนดีของสังคม ต่อไป ต้องขอขอบคุณรัฐบาล ที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรา รู้สึกดีใจมากๆ ที่มีโครงการนี้"
          โครงการ "โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้" ถือเป็นการพัฒนาด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เข้าถึงเยาวชนทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สามารถช่วยให้เยาวชนและครอบครัวในชุมชนได้รับโอกาสทั้งการดูแลชีวิตและมีการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและจัดการศึกษาให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป
--จบ--

          --มติชน ฉบับวันที่ 28 ก.ย. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
230 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.11  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์