สกศ.ถกยกเครื่อง’โอเน็ต-พิซา’ ชูเปรู’อบรมครู-เน้นอ่าน’แต้มพุ่ง
  ข่าวทั้งหมด
27 กันยายน 2561

      

          เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดการประชุมวิชาการเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) โดยมีนายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และนางสุนีย์ คล้ายนิล ที่ปรึกษาโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ ประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ โดยนาย สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการ สกศ. กล่าวว่า แผนการศึกษาแห่งชาติกำหนดดัชนีไว้ชัดเจน โอเน็ตแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป ซึ่งในปี 2561-2564 ตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 50 ขณะที่ผลสอบพิซาของนักเรียนอายุ 15 ปี ในวิชาวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับการใช้ความรู้และทักษะในชีวิตจริงมากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรในสถานศึกษา ตั้งเป้าเพิ่มคะแนนระดับ 500 คะแนน ในปี 2561-2564 ซึ่งผลประเมินทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ผู้บริหารการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และวางแผนจัดการศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ ทั้งนี้ ข้อสรุปและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ทาง สกศ.จะได้นำไปปรับใช้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการศึกษาชาติตามลำดับ
          ด้านนางสุนีย์กล่าวว่า ผล PISA ช่วงหลัง ปรากฏว่าประเทศที่ได้คะแนนสูงคือ แคนาดา เซี่ยงไฮ้ ฮ่องกง และฟินแลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศเล็ก ไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประเทศใหญ่ได้ แต่ไทยกลับไปดูตัวอย่างของฟินแลนด์ เซี่ยงไฮ้ ซึ่งไม่มีประโยชน์ ตรงข้ามกับเปรู ซึ่งผลสอบพิซาในปี 2543 ต่ำสุดเพราะมีหลายชนเผ่า ช่วงนั้นส่วนใหญ่ไม่ส่งเสริมให้เด็กเข้าเรียน แต่ผลสอบล่าสุดปี 2558 เปรูคะแนนสูงขึ้น แต่ไทยคะแนนต่ำลงทุกวิชา ทั้งที่ช่วงนั้นเรามีการปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ บอกให้โรงเรียนทำหลักสูตรเอง ซึ่งไม่ควร เพราะทำให้ครูสับสน เป็นสาเหตุให้คะแนนพิซาปี 2549 ดิ่งลง มาดีขึ้นในปี 2552 และกลับมาต่ำลงอีกในปี 2555-2558 เมื่อมาดูว่าเปรูทำอย่างไรคะแนนจึงสูงขึ้น พบว่าเน้นการอบรมครูอย่างหนัก เนื่องจากมีชนเผ่ามาก รัฐบาลจึงรณรงค์ให้พ่อแม่พาลูกเข้าเรียน ไม่เช่นนั้นจะติดคุก ส่วนโปแลนด์ เพิ่มชั่วโมงการอ่านมากขึ้นเป็นสัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง ดังนั้นต้องคิดใหม่ โรงเรียนและครูสามารถทำได้ โดยส่งเสริมการอ่านเพราะการอ่านสำคัญที่สุด--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
229 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
Dashboard สถิติการการศึกษา

การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
         1    2    3    4
   5    6    7    8    9    10    11
   12    13    14    15    16    17    18
   19    20    21    22    23    24    25
   26    27    28    29    30    31  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.06  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์