ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2561

      

 ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561

 

    

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 8/2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการคุรุสภากล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา เรื่อง การสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีมติให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่กลั่นกรองรายชื่อเพื่อเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน และที่ประชุมยังได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติของผู้ที่จะมาเป็นคณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้วย

       ด้านนายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวต่อว่า รายชื่อที่มีการเสนอเพื่อสรรหาคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีทั้งหมด 10 รายชื่อ ที่ประชุมจึงได้มีมติให้กรรมการแต่ละท่านเสนอรายชื่อตามจำนวน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิมีทั้งหมด 4 ด้าน ให้เสนอรายชื่อมาให้ครบ 4 คน แต่บางท่านไม่เสนอรายชื่อมาก็มี แต่ด้วยมีการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเร็วขึ้น ปรากฎว่าบางด้านยังไม่พร้อมที่จะคัดเลือก โดยจะให้ส่งรายชื่อภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 นี้ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง มีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีข้าราชการที่ไม่ได้จากฝ่ายการเมืองเป็นอนุกรรมการ คาดว่าคณะกรรมการคุรุสภาจะพิจารณาและทราบรายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพได้ไม่เกินปลายเดือนสิงหาคมนี้

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุวิมล ผาบแก้ว
176 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.66  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์