สกอ.จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2561

      

สกอ.จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปี 2561

          9 สิงหาคม 2561 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

          เลขาธิการ กกอ.กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกจะเป็นปัญหาเฉพาะบางคน บางสถาบัน บางหลักสูตร และบางครั้งอาจเป็นความผิดพลาดจากการบริหาร สิ่งที่พบมาในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดย กกอ. ได้มีการตรวจประเมินการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกไปพร้อมๆกับข้อจำกัดของจำนวนนักศึกษาที่ลดลง หลักสูตรต่างๆจะต้องลดจำนวนลง การเปิดหลักสูตรปริญญาเอกก็จะทำได้ยากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นคือการทำให้หลักสูตรมีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำเป็นอย่างน้อย แล้วก็พบว่าการดำเนินงานบางเรื่องไม่สามารถจะปฏิบัติได้จริงในแง่ของการดูแล

          “สกอ. ขอขอบคุณกรรมการทุกท่าน สำหรับสิ่งที่ท่านได้มุ่งมั่นทำให้กับประเทศชาติ การศึกษาสามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีคุณภาพสำหรับตัวเขาด้วย ในระยะแรกเราอาจจะห่วงเรื่องคุณภาพ แต่วันนี้ในหลักสูตรทั้งหลายที่ท่านจะได้เข้าประเมิน และที่พบในระหว่างการประเมินที่ผ่านมา ท่านจะเห็นถึงความแตกต่างเชิงคุณภาพของหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำของ สกอ.ซึ่งโดยรวมแล้วถือเป็นการยกระดับการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจจะต้องทบทวนในบางมิติและสื่อสารสร้างความเข้าใจในการดำเนินการให้มากยิ่งขึ้น” เลขาธิการ กกอ.กล่าวในตอนท้าย

          ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษาได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วม จำนวน 22 สถาบัน 2 วิทยาเขต 54 หลักสูตร ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวมีหลักสูตรที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 จำนวน 25 หลักสูตร และไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ จำนวน 34 หลักสูตร ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะอนุกรรมการทำงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก มีมติให้ดำเนินการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมจำนวน 14 สถาบัน 34 หลักสูตร ในสาขาวิชาบริหารการศึกษา รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์และสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เป็นต้น โดยได้ดำเนินการไปล่วงหน้าแล้ว 5 สถาบัน และจะได้ดำเนินการต่อไปในสถาบันที่เหลือ

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.

 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
174 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.52  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์