โหลดฟรี สื่อด้านโภชนาการ
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2561

      

          โครงการเด็กไทยสุขภาพดี เดินหน้า ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียน ให้แก่คุณครูและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.dekthaidd.com รวบรวมความรู้ และสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย ให้คุณครู นักเรียน และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในชั้นเรียนหรือในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม
          นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า โครงการเด็กไทยสุขภาพดีเป็นความร่วมมือกับกรมอนามัย คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้ความรู้พร้อมจัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการ และการออกกำลังกายที่สนุกสนานและใบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิด "อ่าน-ปรับ-ขยับเปลี่ยน" ที่คุณครูรวมถึงผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามบริบทของแต่ละโรงเรียนและบ้าน
          ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ คุณครูกว่า 7,600 คน และนักเรียนกว่า 1.67 ล้านคนได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอน และเว็บไซต์
www.dek thaidd.com ที่รวบรวมความรู้และสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียนในปัจจุบัน
          สำหรับเว็บไซต์ได้ออกแบบโดยเน้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยในหน้าแรกของเว็บไซต์จะแสดงภาพสื่อการเรียนการสอนชุดใหม่ล่าสุดของแต่ละเดือน ที่มีทั้งในด้านการอ่าน ปรับ ขยับ เปลี่ยน ที่คุณครูและผู้ปกครองสามารถเลือกชมและดาวน์โหลดได้ทันที โดยเมื่อคลิกที่ภาพสื่อแต่ละชุด จะแสดงรายละเอียดว่าสื่อการสอนชุดดังกล่าว เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นระดับใด สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาใดได้บ้าง และผู้สนใจสามารถแชร์ชุดสื่อการสอนดังกล่าวผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดีย อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ ได้อีกด้วย
          นอกจากนี้ยังมีคู่มือภารกิจพิชิตสุขภาพดี ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งคุณครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้เรื่องสุขภาพและโภชนาการจากประสบการณ์จริง (active learning) ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระควบคู่กับความสนุก ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองให้ แข็งแรงในระยะยาว.
--จบ--

          --เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 11 ส.ค. 2561 (กรอบบ่าย)--


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
183 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.61  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์