ไทยประชุมกูรูด้าน’เด็กอัจฉริยะ’
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2561

      

          กรุงเทพธุรกิจ  วท. ผนึก ศธ. จัดประชุม นานาชาติพัฒนาเด็กความสามารถพิเศษ 20-24 ส.ค.นี้ ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ ด้านโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นใหม่ 900 คน
          สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เตรียมพร้อมจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้าน การพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ ครั้งที่ 15 (APCG2018) ซึ่งจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางวิชาการ เผยแพร่องค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย การทำงานระดับนานาชาติด้านการส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษ ตลอดจนเพิ่มพูนศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพตนเองถูกหลัก และเต็มความสามารถ
          ปีนี้ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานระหว่างวันที่ 20-24 ส.ค.นี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี จะมีนักวิชาการและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ อาทิ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดนตรี กีฬา และศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วโลกเข้าร่วมงานกว่า 800 คน
          รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กล่าวว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสำคัญ ในด้านการพัฒนากำลังคนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งมีสติปัญญาสูงกว่าเด็กทั่วไป มีความเป็นเลิศและทักษะเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำงาน มีความคิด สร้างสรรค์และความมุ่งมั่น
          สำนักงานปลัดฯ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจง เพื่อรองรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพและความโดดเด่นทางวิชาการ เป็นผู้สนับสนุนและดูแลการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ขึ้นในโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย หรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย
          ขณะนี้มีห้องเรียนโครงการ วมว. 24 ห้อง 18 คู่โรงเรียน-มหาวิทยาลัย มีนักเรียน ในความดูแล 2,323 คน และในเดือนส.ค.นี้กำลังเปิดรับสมัครนักเรียนอีก 900 คน โดยเพิ่มห้องเรียนเป็น 30 ห้องเรียน ใน 19 คู่โรงเรียน-มหาวิทยาลัย และเป็นโรงเรียนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ
          ด้านนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย รวมทั้งแผนจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษมาอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 40 ฉบับ เช่น การพัฒนามาตรฐานการศึกษา แผนจัด การเรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ รวมทั้งรายงานการวิจัยเรื่องการขับดันระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ด้วยกำลังคนระดับสูง ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี ความสามารถพิเศษ
          การจัดประชุม APCG2018 ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่สภาการศึกษาและหน่วยงานทั้งหมด จะได้รับทราบข้อมูลจากการบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Gifted Education จาก 9 ประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ ผู้เข้าร่วมการประชุมจาก 27 ประเทศ ข้อมูลต่างๆ เหล่านี้จะได้นำมาวิเคราะห์ในบริบทของประเทศไทย เพื่อการจัดทำนโยบายและผลักดันการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษแบบบูรณาการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ ฤกษ์โอภาส
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.54  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์