พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย อาคารราชวัลลภ จุดปักหมุดแห่งใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ
  ข่าวทั้งหมด
10 สิงหาคม 2561

      

          จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีโครงการบูรณะและอนุรักษ์ "อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ" อาคารเก่าแก่กว่า 126 ปี โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรมศิลปากร ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาช่วยบูรณะ ก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ที่ได้ดำเนินการ มาตั้งแต่ปี 2559 และเสร็จสิ้นเมื่อต้นปี 2561
          ภายในอาคารราชวัลลภที่ได้มีการบูรณะใหม่ทั้งสองชั้น นอกจากจะติดตั้งเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ระบบขนส่งลิฟต์และทางเดินสำหรับ ผู้พิการแล้ว ภายในอาคารแห่งนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการและห้องสมุดให้เป็น "พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย (Museum of Thai Education)" บริเวณชั้น 1 ของอาคาร
          ภายในพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย มีการจัดแสดงความรู้ นิทรรศการ และมัลติมีเดีย รวบรวมหลักฐานทางโบราณคดีด้านการศึกษาไว้จำนวนมาก เช่น หนังสือเรียนไทยเล่มแรก "จินดามณี" ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุง บันทึกความรู้และการ เล่าเรียนของคนไทย วิทยาการและสรรพวิชาความรู้จาก ตะวันออกและตะวันตกนับตั้งแต่เข้ามาบรรจบในแผ่นดินสยาม ศิลาจารึกจำลองหลักที่ 1 ห้องเรียนจำลองสมัยโบราณ สืบสานราชกิจการศึกษาไทยของทุกพระองค์ ความเป็นมาของกรมธรรมการ สู่กระทรวงธรรมการ จวบจนกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน และยังมีห้องสมุดเฉพาะที่เปิดให้ทุกท่านได้เข้ามาศึกษาหาความรู้
          ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทยเปิดให้บริการแก่นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร รวมทั้งประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาแล้ว โดยเมื่อเร็วๆ นี้ คณะเยาวชนหลากหลายประเทศ 127 คน จากโครงการ 4th Asia-Pacific Youth Exchange (APYE) ก็ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ซึ่งถือเป็นผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศ กลุ่มแรก และล่าสุดเยาวชนโครงการค่ายเยาวชน ... รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 250 คน ก็ได้เข้าเยี่ยมชม
          กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่ทรงคุณค่า โดยได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด ขณะนี้เป็นสถานที่ทำงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป
          พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย (Museum of Thai Education) ภายในอาคารราชวัลลภแห่งใหม่ ที่ยังคงความคลาสสิกด้วย อาคารสีเหลือง ยืนยาวมานานกว่า 126 ปี จึงถือเป็นจุดปักหมุด แห่งใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านเข้าเยี่ยมชมฟรี ในวันจันทร์ศุกร์ เวลาราชการ ผู้สนใจสามารถทำหนังสือเข้าเยี่ยมชมมายังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือโทร.นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ โทร.1579--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
180 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.53  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์