คณะทำงานร่วมการศึกษาไทย-โมร็อกโก
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2561

      

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพก่อนในช่วงเดือน พ.ย.นี้

เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเข้าร่วมประชุม อาทิ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, นางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากการที่กระทรวงศึกษาธิการไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งชาติ การฝึกอบรมวิชาชีพ การอุดมศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ โมร็อกโก ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยไทย-โมร็อกโก เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก โดยในบันทึกความเข้าใจฯ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วม (Joint Working Group: JWG) ด้านการศึกษาไทย-โมร็อกโก เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตามและทบทวนการทำงานร่วมกัน

ซึ่งกำหนดให้จัดประชุมคณะทำงานร่วมฯ 2 ปีต่อครั้ง โดยไทยและโมร็อกโกสลับกันเป็นเจ้าภาพ โดยครั้งที่ 1 ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยมีองค์ประกอบคณะทำงานร่วมฝ่ายไทย จำนวน 12 คน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน และได้มีหนังสือเรียนเชิญฝ่ายโมร็อกโกเข้าร่วมประชุมผ่านกระทรวงการต่างประเทศแล้ว

สำหรับการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ดังกล่าว จะมีการนำเสนอนโยบายและภาพรวมการศึกษาไทยโดยผู้แทน สกอ. พร้อมทั้งหารือการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ทุนการศึกษา, การแลกเปลี่ยนนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาต่อที่ Football School ของโมร็อกโก รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักเรียนในระดับอาชีวศึกษา, การศึกษาทางไกล, การส่งอิหม่ามเข้ารับการฝึกอบรมที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 ซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมอิหม่าม เป็นต้น

สำหรับทุนการศึกษาที่โมร็อกโกมอบให้นักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 15 ทุนต่อปีนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกแล้ว โดยมีความมุ่งหวังให้ผู้ได้รับทุนนำความรู้และประสบการณ์กลับมาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาประเทศไทยในด้านต่าง ๆ จึงขอให้ สกอ. พิจารณาความเชื่อมโยงหลักสูตรในสาขาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศ เมื่อจบการศึกษาแล้วมีงานทำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับการคัดเลือกและการเข้าศึกษาต่อของนักเรียนไทยในรุ่นต่อ ๆ ไปด้วยWritten by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กลุ่มสารนิเทศ สอ กลุ่มสารนิเทศ สอ
174 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.56  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์