สพฐ. ยันย้าย ‘บิ๊กร.ร.’ไม่สะดุด คาดเปิดสอบต.ค.นี้-ผอ.ฟ้อง ว24 ถือเป็นสิทธิ
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2561

      

          เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย ยื่นฟ้อง คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กับศาลปกครองกลางให้เพิกถอนหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตาม ว24/2560 กรณีกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอย้ายตามข้อ 1.1และข้อ 1.3ใหม่ ตามว 24 ดังนี้ 1.1 ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ในสถานศึกษาปัจจุบันติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้ายในรอบการย้ายปี 2559 ทั่วประเทศจะไม่สามารถเขียนคำร้องขอย้ายในรอบปี 2561 ได้ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน เพราะบางเขตพื้นที่ฯ ดำเนินการย้ายเรียบร้อย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 แต่บางเขตพื้นที่ฯ ย้ายเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 หากกำหนดให้นับถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ยื่นคำร้องขอย้าย ก็จะทำให้ผู้ที่ย้ายในเดือนพฤศจิกายน 2559 เสียสิทธิในการย้ายรอบนี้ทันที โดยทางก.ค.ศ. รอหนังสือจากศาล เพื่อส่งคำชี้แจง ว่า ตนยังไม่ทราบรายละเอียด ต้องรอฟังการพิจารณาจากศาลก่อน ซึ่งหากศาลมีคำสั่งออกมาก็อาจจะเป็นเฉพาะกรณีนั้น ๆ
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า เรื่องนี้คงต้องรอการพิจารณาของศาลก่อน ตนคงให้ความเห็นอะไรไม่ได้ เพราะการดำเนินการต่าง ๆ ต้องเป็นมติก.ค.ศ. สพฐ. เป็นเพียงหน่วยที่ต้องปฏิบัติตามมติของก.ค.ศ. อย่างไรก็ตามหลังก.ค.ศ. มีมติให้ยกเลิกมติชะลอการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพฐ.และเห็นชอบแนวทางการดำเนินการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว 24/2560 ไปเมื่อกลางเดือนเมษายน 2561 เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองอุบลราชธานี วินิจฉัยการอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองอุบลราชธานีที่สั่งทุเลาการบังคับใช้ข้อ 10 และ ข้อ 11 ของ ว24/2560 ซึ่งนายเฉลิมเกียรติ แก้วกนก ผู้ฟ้องคดี นั้นสพฐ.ได้ดำเนินการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งดำเนินการค้างไว้ตั้งแต่ปี 2559 รวม 66 จังหวัด เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยขณะนี้ผู้บริหารที่ประสงค์ขอย้ายเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเขียนคำร้องขอย้ายประจำปี 2561 ซึ่งกำหนดให้ยื่นคำร้องในช่วงวันที่ 1-15 สิงหาคมของทุกปี ถือว่าขั้นตอนต่าง ๆ ยังดำเนินการไปตามปกติ ไม่มีอะไรสะดุด
ผู้สื่อข่าวถามว่า การฟ้องในครั้งนี้จะมีผลกับการย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาในรอบที่ผ่านมาหรือไม่ นายบุญรักษ์กล่าวว่า ไม่มีผล เพราะการย้ายรอบที่แล้ว เป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ตนยังไม่ได้หารือ กับนพ.ธีระเกียรติ แต่โดยหลักการถ้ามีเรื่องการฟ้องร้องที่เกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์ ก.ค.ศ.จะพิจารณาแนวปฏิบัติ ถ้ายังไม่มีการพิจารณา แนวปฏิบัติที่ทำอยู่ก็ต้องเดินหน้าต่อไป ทั้งนี้หากศาลมีคำสั่ง แล้วต้องชะลอการย้ายครั้งนี้อีกหรือไม่นั้น ตนคงตอบไม่ได้
          “การฟ้องถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล เขาฟ้องด้วยสิทธิของเขา ไม่ใช่เรื่องของการปกครอง หากสพฐ. เขาไปยุ่ง หรือไปห้าม จะถือว่า ทำตัวไม่เหมาะสม ส่วนที่ผู้บริหารสถานศึกษาหลายคนอยากให้ปรับแก้แก้การย้ายตาม ว24 หรือเสนอให้กลับไปใช้ว9 นั้น เป็นสิทธิที่จะมีความเห็นได้ แต่หลายคนก็อาจมีความเห็นไปหลายอย่าง แต่อะไรคือ แนวทางที่ดีที่สุดจะเป็นอย่างไรนั้น คงบอกไม่ได้ สพฐ. มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางของก.ค.ศ. โดยขณะนี้ได้กำหนดปฏิทินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสพฐ. ไว้แล้ว ซึ่งจะเร่งดำเนินการจัดสอบในเดือนตุลาคม ส่วนการฟ้องครั้งนี้จะมีผลให้ต้องชะลอการย้ายหรือสอบ หรือไม่นั้น คงต้องรอดู เพราะโดยความจำเป็น สพฐ. ต้องเร่งสอบบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาอยู่แล้ว และศาลเอง อาจจะไม่มีความเห็นเช่นเดียวกับผู้ฟ้อง ดังนั้นเราก็เดินหน้าต่อ เพราะเป้าหมายคือ ต้องหาผู้บริหารสถานศึกษาให้เร็วที่สุด”นายบุญรักษ์กล่าว

          ที่มา: www.matichon.co.th


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
171 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์