กสศ.เปิดตัวเลขเด็กไทย6แสนยากจนพิเศษ
  ข่าวทั้งหมด
9 สิงหาคม 2561

      

          เมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงข่าวผลสำรวจสถานะนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษ ปี 2561โดย นายไกรยส ภัทราวาท ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า การสำรวจข้อมูลนักเรียน สังกัด สพฐ. ชั้น ป.1-ม.3 จำนวน 4,814,822 คน โดยใช้หลักเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนยากจนด้วยวิธีการวัดรายได้ทางอ้อม หรือ PMT พบ มีนักเรียนที่อยู่ในระดับความยากจน 1,696,433 คน คิดเป็น 35% ของนักเรียนทั้งหมด และมีนักเรียนยากจนพิเศษ 620,937 คน คิดเป็น 12.9% ของนักเรียนทั้งหมด แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา 438,683 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 182,254 คน
          ผู้ช่วยผู้จัดการ กสศ. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ถึงแม้นักเรียนยากจนและยากจนพิเศษจะได้รับการสนับสนุน จาก สพฐ.ในรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยระดับประถมศึกษาอุดหนุนฯ 500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน และระดับมัธยมศึกษา อุดหนุนฯ 1,500 บาทต่อคนต่อภาคเรียน แต่ก็ยังไม่เพียงพอและถือว่า น้อยมากเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบัน เช่น ค่าเดินทางไป-กลับโรงเรียน และอื่น ๆ ซึ่งล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ และไม่ได้มีการปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อมานานกว่า 10 ปีแล้ว โดยมูลค่าที่แท้จริงของเงิน 1,000 บาทเมื่อปี 2550 เหลือเพียง 800 บาทในปี 2560 และจุดนี้เองทำให้นักเรียนยากจนจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษาเนื่องจากปัญหาความยากจน ซึ่ง กสศ. มีแนวคิดจะอุดหนุนท็อปอัพให้กลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษอีกคนละ 1,000 บาทต่อคนต่อ ภาคเรียน ทั้งนี้ 10 จังหวัด ที่มีนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษมากที่สุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน นราธิวาส กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ เชียงใหม่ มหาสารคาม บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และ อุบลราชธานี ตามลำดับ.

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: กรรณิการ์ ฤกษ์โอภาส
175 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว





 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 




  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.62  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์