คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2551

                  

ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นว่า ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต้องปฏิบัติงานติดต่อกันต่อเนื่องทุกสังกัดไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551(เปลี่ยนแปลงจาก 3 ปี เป็น 5 ปี คุณสมบัติและหลักเกณฑ์อื่นๆยังคงเดิม) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นมาก่อน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรอื่นบ้าง อีกทั้งความดีเด่นซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดแล้วควรมีครั้งเดียว และในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ทางที่ประชุมได้เสนอให้เป็นเรื่องของส่วนท้องถิ่นที่จะต้องทำการคัดเลือกกันเอง

                 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะได้รับเข็มเชิดชู เกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551 และพร้อมกับหนังสือที่ระลึกโดยคณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจเป็นผู้จัดทำ โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ทันสมัย นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการเสนอเพิ่มเติมในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งในที่ประชุมจะต้องนำเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                     โดยการจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติมีงบประมาณในการจัดทำ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ที่ระลึกและค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างทำปกเกียรติบัตรผ้าไหมคาดโบว์ทอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท

**********************************
วาสนา(นักศึกษาฝึกงาน)/ข่าว/ภาพ
วาสนา / ตรวจทาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
162 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
           1    2    3
   4    5    6    7    8    9    10
   11    12    13    14    15    16    17
   18    19    20    21    22    23    24
   25    26    27    28    29    30  


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.13  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์