คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2551

                  

ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น วันที่ 2 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ โดยในที่ประชุมได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นว่า ในเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณาต้องปฏิบัติงานติดต่อกันต่อเนื่องทุกสังกัดไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551(เปลี่ยนแปลงจาก 3 ปี เป็น 5 ปี คุณสมบัติและหลักเกณฑ์อื่นๆยังคงเดิม) และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นมาก่อน เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรอื่นบ้าง อีกทั้งความดีเด่นซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดแล้วควรมีครั้งเดียว และในส่วนของข้าราชการกรุงเทพมหานครนั้น ทางที่ประชุมได้เสนอให้เป็นเรื่องของส่วนท้องถิ่นที่จะต้องทำการคัดเลือกกันเอง

                 สำหรับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จะได้รับเข็มเชิดชู เกียรติ เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551 และพร้อมกับหนังสือที่ระลึกโดยคณะกรรมการทำงานเฉพาะกิจเป็นผู้จัดทำ โดยมีการเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่ทันสมัย นอกจากนี้คณะกรรมการได้มีการเสนอเพิ่มเติมในเรื่องการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ต่างประเทศของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ซึ่งในที่ประชุมจะต้องนำเสนอไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพื่อพิจารณาอีกครั้ง

                     โดยการจัดทำเข็มเชิดชูเกียรติมีงบประมาณในการจัดทำ ค่าจ้างพิมพ์หนังสือ ที่ระลึกและค่าจ้างพิมพ์เกียรติบัตร ค่าจ้างทำปกเกียรติบัตรผ้าไหมคาดโบว์ทอง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 2,300,000 บาท

**********************************
วาสนา(นักศึกษาฝึกงาน)/ข่าว/ภาพ
วาสนา / ตรวจทาน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สารนิเทศ
415 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.07  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์