"เอกชน-พว."พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2551

      

"เอกชน-พว."พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

 

          นำร่องร.ร.ปี"52ก่อนเริ่มใช้จริงปี"53

          นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ว่า จุดมุ่งหมายของการลงนามในครั้งนี้ คืออยากให้โรงเรียนเอกชนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศใช้ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ให้กับโรงเรียนเอกชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการใช้พัฒนาให้ทันที่ ศธ.ต้องการ เนื่องจาก ศธ.เพิ่งเริ่มอบรมให้กับภาครัฐ และเอกชน อีกทั้ง มีโรงเรียน และครูจำนวนมาก อาจไม่ทันกับความต้องการ และความคาดหวังของโรงเรียนเอกชน จึงต้องการให้ พว.เข้ามาช่วยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มพัฒนาครูในส่วนของกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก เพราะเมื่อครูมีความเข้าใจ ก็จำเป็นต้องนำกระบวนการเรียนรู้เข้ามาบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษา และถ้าครูยังไม่เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ อาจทำให้ขาดการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการเรียนรู้ การวิเคราะห์พัฒนาในด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม

          "สำหรับหลักสูตรนี้ จะเริ่มนำมาใช้กับโรงเรียนนำร่องในปี 2552 และมีผลบังคับใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่จะเน้นวิธีการสอนเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการออกแบบตามแนว Back ward Design ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบการเรียนรู้ ไม่เน้นการสอนจากทฤษฎี เมื่อออกแบบแล้ว จะทำให้ครูเข้าใจว่าการสอนควรจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดให้กับเด็ก โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง" นายศักดิ์สินกล่าว

          หน้า 23--จบ--

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์มติชน
92 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
ร่วมแสดงความคิดเห็น แนวทางการจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    29    30


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.78  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์