"เอกชน-พว."พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
  ข่าวทั้งหมด
3 ธันวาคม 2551

      

"เอกชน-พว."พัฒนาหลักสูตรแกนกลาง
Source - เว็บไซต์มติชน (Th)

 

          นำร่องร.ร.ปี"52ก่อนเริ่มใช้จริงปี"53

          นายศักดิ์สิน โรจน์สราญรมย์ ประธานบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวทางการเรียนรู้แบบเน้นกระบวนการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ระหว่างสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ว่า จุดมุ่งหมายของการลงนามในครั้งนี้ คืออยากให้โรงเรียนเอกชนขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศใช้ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2552 ให้กับโรงเรียนเอกชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีเครื่องมือในการใช้พัฒนาให้ทันที่ ศธ.ต้องการ เนื่องจาก ศธ.เพิ่งเริ่มอบรมให้กับภาครัฐ และเอกชน อีกทั้ง มีโรงเรียน และครูจำนวนมาก อาจไม่ทันกับความต้องการ และความคาดหวังของโรงเรียนเอกชน จึงต้องการให้ พว.เข้ามาช่วยในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะเริ่มพัฒนาครูในส่วนของกระบวนการเรียนรู้เป็นหลัก เพราะเมื่อครูมีความเข้าใจ ก็จำเป็นต้องนำกระบวนการเรียนรู้เข้ามาบรรจุอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษา และถ้าครูยังไม่เข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ อาจทำให้ขาดการพัฒนายุทธศาสตร์ เช่น การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิธีการเรียนรู้ การวิเคราะห์พัฒนาในด้านทักษะ คุณธรรม จริยธรรม

          "สำหรับหลักสูตรนี้ จะเริ่มนำมาใช้กับโรงเรียนนำร่องในปี 2552 และมีผลบังคับใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลักสูตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก แต่จะเน้นวิธีการสอนเป็นหลัก ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการออกแบบตามแนว Back ward Design ซึ่งเป็นวิธีการออกแบบการเรียนรู้ ไม่เน้นการสอนจากทฤษฎี เมื่อออกแบบแล้ว จะทำให้ครูเข้าใจว่าการสอนควรจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบใดให้กับเด็ก โดยครูสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับระบบการเรียนการสอนในชั้นเรียนจริง" นายศักดิ์สินกล่าว

          หน้า 23--จบ--

 

          ที่มา: http://www.matichon.co.th/matichon


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: เว็บไซต์มติชน
638 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ
moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
.....
รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe
moe
แบบสอบถามความรับผิดชอบต่อสังคมของกระทรวงศึกษาธิการ
moe
moe
รับฟังความคิดเห็น 1579
รับฟังความคิดเห็น ตู้แดง ศธ.
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
Readmap ปฏิรูปการศึกษา)
ปลัดฯ ศธ. สนทนา
moe
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
Content e-Learning
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
รับแจ้งข่าว ความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
     1    2    3    4    5    6
   7    8    9    10    11    12    13
   14    15    16    17    18    19    20
   21    22    23    24    25    26    27
   28    29    30    31      


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.02  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์