นักเรียนเทคนิคสิงห์บุรีลงพื้นที่ ซ่อมอุปกรณ์-เครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชาวบ้าน
  ข่าวทั้งหมด
13 กรกฎาคม 2561

      

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี จากการอนุมัติการดำเนินโครงการโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อที่จะขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ในรูปแบบกิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ทำให้นักเรียน นักศึกษา เกิดการเรียนรู้ประสบการณ์ โดยพัฒนาการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา เป็นจิตอาสา ช่วยเหลือประชาชนในทุกช่วงเทศกาลหรือยามเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ
          นายชวลิต พึ่งโภคา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีกล่าวว่า โครงการนี้ชุมชนจะได้รับการดูแลเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งประชาชนก็นำมาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ที่ประชาชนจะได้รับอีกประการคือ ดูแลรักษายืดอายุเครื่องใช้ไฟฟ้า ประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจาก มาบริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ส่วนที่นักศึกษาจะได้รับคือ การพัฒนาวิชาชีพ ความรู้ทักษะที่เรียนนำมาใช้เป็นประสบการณ์ตรง และที่สำคัญการได้ให้ความรู้ช่วยเหลือด้านความรู้ความเข้าใจจะต่อยอดเรื่องของการพึ่งตนเองได้ และเป็นภารกิจที่วิทยาลัยเทคนิคดำเนินการมาต่อเนื่องทุกปี
          การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีได้แบ่งพื้นที่บริการเป็น 2 ศูนย์บริการ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระบือ 2. พื้นที่เทศบาลเมืองสิงห์บุรี จะให้บริการในวันหยุดราชการ คือวันที่ 7-8, 14-15 และ 21-22 กรกฎาคม 2561 ซึ่งมีกิจกรรมบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ครัวเรือน เครื่องมือจักรกลทางการเกษตร เป็นต้น.--จบ--

          ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง :: สุพจน์ มามีสุข
172 จำนวนผู้เข้าชม หน้าที่แล้ว

 
ชื่อ : :
รูปภาพแสดงอารมณ์
รูปภาพ : :
ความคิดเห็น :
     
 

 

RSS
ปรับขนาดตัวอักษร ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดกลาง ตัวอักษรขนาดใหญ่
 
 
 
 
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

........
moe
moe
การจัดส่งข้อมูล e-Library

เว็บไซต์เสียงปฏิรูปประเทศ

แผนพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดนของ ศธ.

moe
moe
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค

รับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ การใช้ ม.44 ในการบริหารราชการของ ศธ.ในภูมิภาค
moe
moe
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
รวมประกาศและคำสั่ง คสช.
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน.
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
สมุดภาพInforgraphicsเพื่อประชาชน
moe

moe
วีดิทัศน์ ชุด GPF&i
moe
-->
moe
ค่านิยม 12 ประการ
.
โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน
.
วิทยุ โทรทัศน์เพื่อการศึกษา
.
moe
moe
Click เข้าเว็บ asean ค่ะ
สสค. เปิดรับโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้
เชิญแวะชมเว็บวุฒิอาสาธนาคารสมอง ศธ.
รู้จัก สำนักงานเลขานุการกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
moe
moe
เชิญร่วม Twitter กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ ศธ.
เชิญร่วม facebook กับ สป.
เชิญร่วม facebook กับ ปฏิรูปการศึกษา
moe
moe
moe

moe moe
  อา   จ   อ   พ   พฤ   ศ   ส
             1    2
   3    4    5    6    7    8    9
   10    11    12    13    14    15    16
   17    18    19    20    21    22    23
   24    25    26    27    28    


moe
moe
banner กระทรวงศึกษาธิการ
ลำดับที่ผู้เข้าชม
moe
moe
w3c
moe


 
  โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
  ติดต่อผู้ดูแลระบบ : website@moe.go.th
  ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ที่สายด่วนการศึกษา โทร 1579
  กระทรวงศึกษาธิการ 319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300
  ใช้เวลาในการโหลดข้อมูล 1.60  วินาที.
  แสดงผลได้ดีที่ขนาดหน้าจอ 1024x768 pixel โดยใช้ [IE7, IE8, FIREFOX]
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนผังเว็บไซต์